Liên kết web
Thống kê truy cập

null Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ hai, 20/03/2023, 08:08
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 17  tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND 3 Chương 8 Điều quy định các tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định tại Quyết định này; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2023./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND

Ngọc Toàn

Số lượt xem: 183

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn