Liên kết web
Thống kê truy cập

null Phê duyệt quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ năm, 10/04/2014, 16:29
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân 3,8 - 4,2%/nam; Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 4,5 - 5 %/năm, nông nghiệp 3 - 4%/năm, lâm nghiệp 3%/năm, thủy sản 7 - 8%/năm; Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản: Nông nghiệp 64,2%, lâm nghiệp 0,9% và thủy sán 34,9%; sản lượng lúa đạt 24,5 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt 3,5 triệu tấn; giá trị sản lượng bình quân một ha đất trồng trọt đạt 130 triệu đồng, đất nuôi trồng thủy sản đạt 250 triệu đồng; Tỉ lệ xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới đạt trên 50%.

 

Ðịnh hướng đến năm 2030, sản lượng lúa đạt 23 đến 24 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt 4,2 đến 4,3 triệu tấn, giá trị sản lượng bình quân một ha đất trồng trọt đạt 180 đến 200 triệu đồng, đất nuôi trồng thủy sản đạt 400 triệu đồng. Theo quyết định, định hướng chung quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất lúa sang đất phi nông nghiệp, bảo đảm quy mô diện tích đất nông nghiệp của vùng đến năm 2020 là 3,25 triệu ha. 

Tầm nhìn đến năm 2030, dự báo diện tích đất nông nghiệp bị ngập do nước biển dâng khoảng 30 nghìn ha. Dự kiến đất lúa sẽ giảm khoảng 15 nghìn ha, dự kiến chuyển sang nuôi trồng thủy sản, tăng diện tích đất nuôi trồng thủy sản lên khoảng 558 nghìn ha.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, nhất là đảy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu... Thường xuyên tổ chức các hội chợ, triển lãm nông, lâm thủy sản tại các tỉnh thuộc Vùng.

 

Thanh Quang

Số lượt xem: 266

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn