Liên kết web
Thống kê truy cập

null Phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ sáu, 06/11/2020, 08:09
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4157/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ điều kiện và nhu cầu phát triển ngành tôm của địa phương, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch; đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với cơ chế quản lý, sử dụng sau đào tạo, bồi dưỡng./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 4157/QĐ-BNN-KHCN

Vân Anh

Số lượt xem: 712

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn