Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phê duyệt báo cáo rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Chính sách kêu gọi đầu tư
Thứ năm, 14/05/2020, 09:14
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt báo cáo rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

Nội dung Quyết định.

Số lượt xem: 3536

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn