Liên kết web
Thống kê truy cập

null Phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Diêm nghiệp
Thứ sáu, 29/10/2021, 14:22
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm phát triển ngành muối theo hướng hiệu quả, bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế của các địa phương có truyền thống sản xuất muối để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm về muối nhằm đáp ứng nhu cầu muối trong nước, hướng đến xuất khẩu muối và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ruộng muối trải bạt huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu     Ảnh: Tác giả cung cấp

Theo đó, mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: Duy trì diện tích sản xuất muối của tỉnh đến năm 2025 là 1.500 ha, sản lượng muối đạt 55.000 tấn/năm, trong đó, diện tích muối kết tinh trên nền trải bạt 120 ha. Đối với sản xuất muối thủ công: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối, nhất là hệ thống thủy lợi đồng muối; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối, tăng năng suất tối thiểu 20%, nâng cao giá trị các sản phẩm muối ít nhất là 20% so với hiện nay; đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối; máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến muối gắn với thị trường. Phát triển sản xuất các loại muối đáp ứng nhu cầu trong nước, chú trọng hỗ trợ đồng bộ phát triển sản xuất muối chứa nhiều khoáng chất, vi chất dinh dưỡng tự nhiên với hàm lượng NaCl thấp, có lợi cho sức khỏe.

Mục tiêu đến năm 2030: Tiếp tục duy trì diện tích sản xuất muối đến năm 2030 là 1.500 ha/năm, sản lượng bình quân đạt 66.000 tấn/năm; trong đó, diện tích muối kết tinh trên nền trải bạt 170 ha (chiếm 11% trên tổng diện tích sản xuất muối); cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối, nhất là hệ thống thủy lợi đồng muối; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối, tăng năng suất tối thiểu 20%, nâng cao giá trị các sản phẩm muối ít nhất là 30% so với hiện nay; đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối; máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến muối gắn với thị trường.

Đề án bao gồm 3 nội dung:

(1) Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối. Mục tiêu của dự án là đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nhằm tạo thuận lợi trong việc vận chuyển, lưu thông muối khi thu hoạch và sinh hoạt cho người dân sản xuất muối. Dự án có quy mô 1.350 ha; hạng mục đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nhằm gia tăng giá trị sản xuất muối.

(2) Dự án tổ chức lại sản xuất, quy hoạch lại đồng muối, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến muối thông qua đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến muối. Dự án bao gồm các nội dung:

Tổ chức lại sản xuất ngành muối:

Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến và các Hợp tác xã diêm nghiệp đầu tư nâng cấp, áp dụng khoa học công nghệ mở rộng sản xuất, áp dụng, đa dạng hóa sản phẩm có chất lượng nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường đạt tiêu chuẩn đảm bảo ATTP đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hướng tới phát triển nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho diêm dân và các thành viên tham gia lao động sản xuất muối trong các Hợp tác xã diêm nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tập trung hướng dẫn hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và thích ứng với biển đổi khí hậu trong sản xuất muối; ưu tiên cao cho dự án nghiên cứu sản xuất chế biến muối sạch, an toàn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, sản xuất chế biến muối biển nhạt nhiều khoáng chất, vi chất dinh dưỡng tự nhiên với hàm lượng NaCl thấp có lợi cho sức khỏe; dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới từ muối. Trên cơ sở đó, hỗ trợ diêm dân áp dụng, nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất muối sạch, nâng cao năng suất, chất lượng và tập huấn quy trình sản xuất muối sạch cho bà con diêm dân, trải bạt nền ô kết tinh, tạo nguồn nguyên liệu sạch để chế biến muối tinh chất lượng cao, ...

Quy hoạch lại đồng muối:

Quy hoạch mở rộng diện tích vùng sản xuất muối: Dựa theo nhu cầu sử dụng muối của thị trường cần quy hoạch mở rộng và gom chung các ruộng muối cùng một chỗ để tiện cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nâng cao sản lượng muối và chất lượng muối, thực hiệc dứt điểm việc giao đất hoặc cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất muối yên tâm đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất.

- Tập trung quy hoạch giữ diện tích các cánh đồng sản xuất muối lớn tập trung để hỗ trợ đầu tư cải tạo hạ tầng khôi phục sản xuất; giai đoạn 2021-2025: Giữ diện tích đất 1.500ha (vùng sản xuất muối các xã Điền Hải, Long Điền Đông, Long Điền Tây, huyện Đông Hải; các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình); định hướng giữ quỹ đất sản xuất muối giai đoạn 2026-2030: Giữ nguyên diện tích đất sản xuất muối 1.500 ha.

Chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối nhằm nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối:

- Hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất muối theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa, đồng bộ các khâu từ cung cấp nước biển đến thu hoạch, vận chuyển, làm sạch và đánh đống bảo quản muối; hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất muối cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất muối theo công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm muối tinh khiết, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Tập trung hướng dẫn hỗ trợ các dự án xây dựng các mô hình liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và thích ứng với biển đổi khí hậu trong sản xuất muối; ưu tiên cao cho dự án nghiên cứu sản xuất chế biến muối sạch, an toàn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, sản xuất chế biến muối biển nhạt nhiều khoáng chất, vi chất dinh dưỡng tự nhiên với hàm lượng NaCl thấp có lợi cho sức khỏe; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới từ muối để phục vụ nhu cầu của thị trường. Trên cơ sở đó, hỗ trợ diêm dân áp dụng, nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất muối sạch, nâng cao năng suất, chất lượng và tập huấn quy trình sản xuất muối sạch cho diêm dân, trải bạt nền ô kết tinh, tạo nguồn nguyên liệu sạch để chế biến muối tinh chất lượng cao, ...

(3) Dự án phát triển liên kết trong sản xuất, chế biến muối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp; xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nghề sản xuất muối truyền thống gắn với du lịch. Mục tiêu của dự án là nhằm phát huy được giá trị hạt muối gắn với bảo tồn di sản văn hóa (Nghề làm muối ở Bạc Liêu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), các giải pháp được đặt ra để bảo tồn, phát huy nghề làm muối, nâng cao chất lượng hạt muối như phát triển các hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, khuyến khích và hỗ trợ cho các hợp tác xã thực hiện chế biến muối và xây dựng thương hiệu cho muối; xây dựng các mô hình bảo tồn, phát triển các làng nghề sản xuất muối truyền thống gắn với du lịch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển du lịch muối; phát triển mạnh các sản phẩm muối mới và tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng thời, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm muối tại các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu nhằm giúp người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ngày càng biết nhiều về sản phẩm muối của Bạc Liêu. Trong thời gian tới, để phát huy có hiệu quả nghề làm muối đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các địa phương có nghề làm muối cần phải đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu nghề làm muối ở địa phương. Ngoài ra, cần phải xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm gắn với việc sản xuất muối của diêm dân để du khách trong và ngoài tỉnh biết về nghề muối Bạc Liêu nhiều hơn./.

(Nguồn: Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu)

                                                                                  Chí Thanh

Số lượt xem: 868

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn