Liên kết web
Thống kê truy cập

null Phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu

Bản tin ngành
Thứ năm, 28/01/2021, 11:03
Màu chữ Cỡ chữ
Phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu

Ngành thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bạc Liêu. Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản 400.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,59% cùng kỳ (trong đó tôm 200.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 29,03% cùng kỳ). Diện tích nuôi trồng thủy sản 140.549 ha (trong đó nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh 24.050 ha; nuôi trên đất tôm - lúa 39.578 ha; tôm quảng canh cải tiến kết hợp 72.962 ha); sản lượng nuôi trồng 284.531 tấn (trong đó tôm 187.998 tấn; cá và thủy sản khác 96.533 tấn).

Toàn tỉnh có 1.148 chiếc tàu cá, sản lượng khai thác 115.469 tấn (trong đó tôm 12.002 tấn, cá và thủy sản khác 103.467 tấn). Hiện có 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân đã thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2 giai đoạn, với tổng diện tích 2.250 ha, sản lượng 48.883 tấn, năng suất bình quân 21,73 tấn/ha. Hoàn thành trên 90% hạ tầng kỹ thuật Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” và tuyển chọn được 09 doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngành sản xuất lúa gạo phát triển ổn định. Diện tích gieo trồng lúa năm 2020 đạt 187.579 ha, tổng sản lượng lúa 1.150.000 tấn, đạt 100% kế hoạch và tăng 0,21% cùng kỳ; đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh và cung cấp cho thị trường trên 500.000 tấn lúa hàng hóa. Hình thành vùng chuyên canh lúa quy mô gần 58.700 ha (sản xuất 2-3 vụ/năm với các giống lúa chất lượng cao gồm lúa đặc sản, lúa thơm,...); tiểu vùng sản xuất tôm - lúa gần 39.600 ha; đã xây dựng 38 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 27.818 ha (sản xuất 2-3 vụ/năm).

Năm 2020, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất muối nên sản lượng muối tăng cao. Diện tích sản xuất muối 1.576 ha (trong đó muối trải bạt 69,7 ha); sản lượng đạt 92.292 tấn (đạt 174,14% kế hoạch, tăng 75,87% cùng kỳ), trong đó muối trắng 7.241 tấn (muối trắng trải bạt 7.129 tấn)Nghề làm muối ở Bạc Liêu” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là tiền đề quan trọng cần được quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề thủ công truyền thống của tỉnh.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất có nhiều tiến bộ, như mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao (công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ... được các công ty, doanh nghiệp áp dụng), nhân rộng mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn trong dân. Tỷ lệ cơ cấu giống lúa chất lượng cao (lúa thơm, lúa đặc sản, ...) và sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong sản xuất ngày càng tăng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa, gạo. Nhóm giống lúa chất lượng cao chiếm 93,09% (trong đó lúa thơm chiếm 45,0%, lúa đặc sản chiếm 13,69 %, lúa thơm nhẹ và không thơm chiếm 34,4%); nhóm giống lúa có chất lượng trung bình và thấp chiếm 5,69% và giống khác chiếm 1,22% diện tích gieo trồng. Diện tích sử dụng giống cấp xác nhận chiếm 53,69% diện tích gieo trồng. Diện tích ứng dụng “3 giảm, 3 tăng” chiếm 78,37% diện tích gieo trồng và xuống giống né rầy chiếm 80,5% diện tích gieo trồng. Triển khai nhiều mô hình sản xuất thử và mô hình sản xuất có hiệu quả phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: Có trên 45 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, thủy sản và muối; bao tiêu 57.133 ha ha lúa (chiếm 30,46% diện tích gieo trồng), sản lượng bao tiêu 356.126 tấn lúa (chiếm 30,97% tổng sản lượng lúa); 2.213 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng bao tiêu 5.607 tấn tôm, 44 ha muối, sản lượng bao tiêu 3.529 tấn muối.

Để tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong năm 2021, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Tập trung cho sản xuất có hiệu quả trên cả 02 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 414.400 tấn (trong đó tôm 212.800 tấn), sản lượng lúa đạt 1.155.000 tấn, sản lượng muối đạt 52.500 tấn.

Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, làm cơ sở lan tỏa và từng bước đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Xây dựng kế hoạch triển khai theo dõi xác định mã số ao nuôi, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

Tiếp tục củng cố, phát triển các cơ sở sản xuất tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh đáp ứng nhu cầu tôm giống phục vụ sản xuất trong và ngoài tỉnh, từng bước xây dựng, phát triển trở thành trung tâm sản xuất tôm giống có quy mô lớn, chất lượng cao có uy tín khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thực hiện Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa và Kế hoạch phát triển mô hình tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng trên hệ thống canh tác tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao; triển khai xây dựng mô hình thâm canh giống lúa thơm mới BLR413, tiến tới để được công nhận lưu hành giống lúa thơm mang thương hiệu Bạc Liêu. Tiếp tục thực hiện mô hình cánh đồng lớn và liên kết tiêu thụ lúa gạo, thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST24 và ST25; tăng tỷ lệ sử dụng lúa giống cấp nguyên chủng, xác nhận lên 70-75% diện tích gieo trồng lúa.

Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư sản xuất muối trải bạt trên nền sân kết tinh; nhân rộng mô hình sản xuất luân canh muối – nuôi trồng thủy sản để tăng thu nhập, cải thiện đời sống diêm dân. Triển khai đầu tư kho dự trữ muối quốc gia tại xã Điền Hải; đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng muối, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất muối; gắn kết giữa sản xuất muối chất lượng cao với các nhà máy chế biến muối thực phẩm, bao tiêu muối cho diêm dân.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, mở rộng đầu ra cho nông, lâm, thủy sản của tỉnh. Xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, tháo gỡ các rào cản thương mại, rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản và muối.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, thủy sản, về quản lý môi trường; công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và chất lượng giống. Thực hiện tốt lịch điều tiết nước phục vụ sản xuất, trước mắt, triển khai thực hiện ngay Kịch bản phòng chống hạn hán xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh, theo dõi cập nhật thông tin, đánh giá tình hình để có hướng xử lý phù hợp./.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Hồng Nở

Số lượt xem: 1451

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn