Liên kết web
Thống kê truy cập

null Nghiệm thu đề tài “So sánh 06 giống ớt trên vùng đất cát giồng ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Đề tài khoa học
Thứ ba, 02/06/2020, 15:35
Màu chữ Cỡ chữ
Nghiệm thu đề tài “So sánh 06 giống ớt trên vùng đất cát giồng ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Ngày 18/4/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài “So sánh 06 giống ớt trên vùng đất cát giồng ven biển tỉnh Bạc Liêu”. Đề tài do CN. Lê Hữu Ân làm chủ nhiệm, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư là cơ quan chủ trì.

Đề tài được tiến hành trong bối cảnh Bạc Liêu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

                 Ông Lê Hữu Ân báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Ảnh: Hồng Thanh

Khảo nghiệm 6 giống ớt trên vùng đất cát giồng ven biển tỉnh Bạc Liêu trong mùa mưa  năm 2013 tại thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải nhằm chọn ra giống ớt có năng suất cao chống chịu sâu bệnh hại thích nghi với điều kiện đất cát giồng ven biển; đánh giá chất lượng độ thơm nồng của ớt (theo cảm quan) và tính hiệu quả của giống.  

Qua nghiên cứu tại điểm hộ ông Quách Văn Hùng, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu chọn được 03 giống: giống ớt 447 cho năng suất đạt 10,06 tấn/ha cao hơn giống đối chứng là giống sừng vàng Châu Phi 2,92 tấn/ha và khác biệt có ý nghĩa so với giống đối chứng. Giống số 01 và giống 207 năng suất đạt 8,03 - 8,33 tấn/ha cao hơn giống đối chứng 0,87 - 1,17 tấn/ha. Tại điểm hộ ông Huỳnh Văn Sủn, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải,  giống ớt 447 cho năng suất đạt 11,34 tấn/ha cao hơn giống đối chứng sừng vàng Châu Phi là 1,97 tấn/ha, khác biệt có ý nghĩa so với giống đối chứng và giống 207 năng suất đạt 9,69 tấn/ha cao hơn giống đối chứng 0,32 tấn/ha.

Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở khuyến cáo nông dân thay thế giống ớt cho năng suất cao, phẩm chất thơm nồng và hiệu quả cao./. 

Hồng Thanh

Số lượt xem: 480

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn