Liên kết web
Thống kê truy cập

null Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Khuyến nông

Kinh nghiệm nhà nông
Thứ sáu, 31/03/2017, 07:22
Màu chữ Cỡ chữ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Khuyến nông

Tuy nhiên, trong năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu như nắng nóng, mưa lớn kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn; tình hình dịch bệnh, sâu hại trên các đối tượng nuôi, trồngngày càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp; một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm tới chất lượng con giống, sản xuất phụ thuộc vào may rủi, ít chú trọng tới công tác phòng ngừa; thiếu vốn, đầu tư không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên nguy cơ rủi ro cao.

     

     Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của các nông hộ không đồng đều nên việc áp dụng quy trình kỹ thuật và hình thức sản xuất trong cùng một khu vực cũng khác nhau gây rất nhiều khó khăn trong việc tác động các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc xác nhận sản phẩm an toàn và hợp đồng bao tiêu sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn nên khi sản xuất với quy mô lớn khó tiêu thụ, giá thu mua thấp, lợi nhuận giảm.

Để thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung, công tác Khuyến nông nói riêng đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu tập trung thực hiện một số giải pháp, cụ thể như sau:
1. Giải pháp về kỹ thuật.
- Tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội tại địa phương, phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu xác định và chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật một cách có hiệu quả vào sản xuất.
- Chú trọng việc huấn luyện đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân cũng như các tổ hợp tác/hợp tác xã nông nghiệp, nhất là các đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Phối hợp các Đoàn thể đào tạo huấn luyện các hội viên cơ sở.
- Cải tiến phương pháp tập huấn cho phù hợp với từng địa phương, tập trung tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề có sự tham gia của nông dân.
- Thường xuyên tổ chức và phối hợp với các cơ quan chuyên môn đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ khuyến nông, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo các mô hình khuyến nông.
- Chú trọng công tác lập kế hoạch cho hoạt động xây dựng mô hình hàng năm, lựa chọn các mô hình mang tính cấp thiết, có tiềm năng thị trường, có khả năng nhân rộng để ưu tiên thực hiện. Những mô hình thành công năm 2016, tiếp tục nhân rộng trong năm 2017.
- Chọn đúng đối tượng tham gia các mô hình trình diễn là những hộ dân thực sự tự nguyện có nhu cầu cao áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, có đủ trình độ, năng lực, kiến thức thực tiễn và tiềm lực kinh tế đáp ứng được yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt ra cho mô hình trình diễn. Lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình phù hợp với tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đảm bảo khả năng nhân rộng mô hình.
- Thực hiện các chương trình khuyến nông ký với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các chủ nhiệm dự án.
- Xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất thử mang tính chất đa canh và bền vững, tăng quy mô, giảm số điểm và phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Xây dựng phương án hợp tác nghiên cứu, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mô hình thử nghiệm tại trại thực nghiệm.
2. Giải pháp vcông tác thông tin tuyên truyền.
- Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền thông qua các chuyên mục khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các loại tài liệu, các cuộc hội thảo, tham quan, cung cấp tin, bài, hình ảnh về các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Báo Bạc Liêu.
- Khuyến cáo áp dụng phương pháp Khuyến nông có sự tham gia của nông dân (PTD), phối hợp xây dựng mạng lưới nhân giống cây trồng, vật nuôi có sự tham gia của cộng đồng, xây dựng tiểu vùng an toàn dịch bệnh cho vật nuôi, cũng như việc gắn sản xuất với bảo vệ môi sinh, môi trường, bảo vệ tài nguyên đất và nước.
- Tăng cường tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân, từng bước tháo gỡ “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp với quy mô hàng hoá tránh tình trạng “được mùa thì mất giá”.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin sản xuất, thị trường, giá cả phục vụ tái cơ cấu; tăng cường tổ chức các sự kiện khuyến nông nhằm liên kết “bốn nhà” để giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững.
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền đoàn thể ở địa phương để tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả.
3. Giải pháp về công tác tư vấn, xã hội hóa công tác Khuyến nông.
- Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ Khuyến nông, đặc biệt là tư vấn về kinh tế hợp tác và thị trường. Tư vấn về kỹ thuật qua thư từ, trả lời thư qua báo, đài hoặc gặp trực tiếp người sản xuất qua công tác tiếp dân tại trụ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong sản xuất. Tổ chức một số dịch vụ cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, khi nông dân yêu cầu để tăng thu nhập, giải quyết khó khăn cho cán bộ, viên chức.
- Tư vấn về các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, các vấn đề kỹ thuật.
- Hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các Viện, các Trường Đại học, các tổ chức Quốc tế, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức kinh tế hợp tác, các tổ chức khuyến nông tự nguyện, các tổ chức tín dụng, các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài (thông qua các Viện, Trường) để thực hiện một cách có hiệu quả việc xã hội hóa công tác Khuyến nông.
4. Giải pháp về nguồn nhân lực.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật tham gia công tác tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
- Tăng cường đào tạo chuyên môn kỹ thuật, phương pháp khuyến nông cũng như nghiệp vụ và trình độ tổ chức, giám sát, quản lý các hoạt động khuyến nông cho cán bộ khuyến nông.
5. Giải pháp về vốn.
- Tranh thủ mọi nguồn vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước, đặc biệt là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh để đầu tư cho hoạt động khuyến nông chất lượng và hiệu quả hơn, lồng ghép các chương trình, dự án hợp tác.
- Có các chính sách thu hút đầu tư công, xây dựng chiến lược kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động khuyến nông.
- Ngoài nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia, tranh thủ nguồn vốn từ Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại mỗi địa phương./.
Lê Kim Yến

Số lượt xem: 3389

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn