Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Chi cục Thủy lợi

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thứ hai, 01/06/2020, 08:45
Màu chữ Cỡ chữ
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Chi cục Thủy lợi
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu; thể hiện quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp; hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; sau khi thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự, ngày 09 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự tham gia của 37 đảng viên chính thức.

 

Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm của tập thể Chi ủy, Ban Lãnh đạoChi cục và toàn thể công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là vai trò quan trọng của chính quyền địa phương, của nông dân đã góp phần cho việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy lợi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Chi ủy cùng chính quyền, đoàn thể đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch hành động của cả nhiệm kỳ; chương trình làm việc tháng, quý, năm; cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; năng động, sáng tạo, đề xuất các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho đơn vị và chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra đến 2020.Chi ủy, Ban Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi đã tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch trên nhiều lĩnh vực về công tác thủy lợi, thủy nông nội đồng; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; điều tiết nước phục vụ sản xuất, … Phát huy được dân chủ cơ sở, phát động được các phong trào thi đua thành hành động cách mạng, huy động được các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao.

Sau khi nghe báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, báo cáo tình hình đảng viên, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện do Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Cấp uỷ cấp trên.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 03 Chi ủy viên), trong đó đảm bảo đúng về cơ cấu giới tính, cơ cấu độ tuổi và đảm bảo tính kế thừa theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2022 và những giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

* Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Về xây dựng Đảng:

+ Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, quần chúng để mọi người nhận thức đúng và đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi cá nhân.

+ Tiếp tục đẩy mạnh Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

+ Hàng năm, Chi bộ luôn đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chăm bồi ít nhất 03 quần chúng ưu tú để phát triển đảng.

+ Phấn đấu 100% đảng viên và 95% quần chúng được tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chuyên môn; 100% đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh.

- Về xây dựng chính quyền, đoàn thể:

+ Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về thủy lợi, điều tiết nước, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phục vụ sản xuất của tỉnh.

+ 100% đảng viên và quần chúng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không vi phạm các quy chế hoạt động của đơn vị, tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Phấn đấu xây dựng đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các giải pháp thực hiện

- Thứ nhất: Giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

+ Thực hiện tốt điều lệ Đảng, chấp hành những quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Tăng cường ý thức tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 13/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 05/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

+ Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng Chi bộ thành Chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thứ hai: Giải pháp về xây dựng chính quyền, đoàn thể.

+ Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị để mỗi đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tiến hành phân công, giao nhiệm vụ theo kế hoạch cho từng Phòng và Đơn vị, đảng viên và quần chúng thực hiện làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác.

+ Đối với đoàn thể, tiếpthusựchỉđạocủaChiủyvàtổchứccông đoàncấptrên,phốihợp chặtchẽvớichínhquyềnđểtổchứcquántriệt,tuyêntruyền,vậnđộngđoànviên thựchiệntốtnhiệmvụcủatừng đơn vị,gópphầnthựchiệnthắnglợiNghịquyếtcủaChi bộ.

- Thứ ba: Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

+ Một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế.

+ Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công rõ người, rõ trách nhiệm

- Thứ tư: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy lợi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Chi bộ về những chủ trương của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, các Phòng, Đơn vị chuyên môn xây dựng các Kế hoạch hoạt động cụ thể sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Mỹ Hạnh – Chi bộ Chi cục Thủy lợi

Số lượt xem: 9905

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn