Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chủ nhật, 19/07/2020, 14:30
Màu chữ Cỡ chữ
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Đại hội Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2022 với sự có mặt của 26/27 đảng viên.

 

               

             Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Sở.      Ảnh: Tác giả cung cấp

Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y luôn ổn định về chính trị, từng đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng 12 khẩu hiệu hành động trong đơn vị; treo ảnh Bác, tượng Bác ở Phòng làm việc trong cơ quan và tại gia đình cán bộ, đảng viên. Có 03 công trình, phần việc đã được đăng ký và thực hiện hoàn thành. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên: Chuyên viên cao cấp: 01 đồng chí (đ/c); chuyên viên chính: 03 đ/c; Cao cấp lý luận chính trị: 01 đ/c; trung cấp lý luận chính trị: 08 đ/c; kiến thức quốc phòng đối tượng ba: 04 đ/c; kiến thức quốc phòng đối tượng bốn: 09 đ/c; chuyên viên: 04 đ/c; tập huấn về chuyên môn khác: 12 đ/c. Trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền, Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đạt 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Bên cạnh kết qủa đạt được, trong nhiệm kỳ qua công tác tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn hạn chế, như: Lĩnh vực phát triển chăn nuôi còn bị động, phụ thuộc vào sản phẩm đầu ra; dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi, như dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, heo Tai xanh, bệnh Hoại tử gan tụy trên tôm, công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh thủy sản chưa chặt chẽ, còn nhiều bất cập, hạn chế.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022:

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trên 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ.

Đảng viên và công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Nắm vững quan điểm của Đảng về công tác quần chúng, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tổ chức Đoàn thể làm cho các tổ chức Đoàn thể thực sự là lực lượng nồng cốt trong các phong trào hành động cách mạng.

Phấn đấu hằng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”, Chi bộ đảm bảo khả năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 01 đảng viên.

Phấn đấu 100% đảng viên và 95% quần chúng được tổ chức học tập các văn bản của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong việc huy động các nguồn lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong cả nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt vai trò Đảng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn“vững mạnh” và “vững mạnh xuất sắc”.

Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về phát triển chăn nuôi sản xuất, phòng ngừa khống chế dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống; đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khác trong đơn vị.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, nhanh nhạy, thông suốt, chủ động, hiệu lực và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, về thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất việc xử lý khi có dấu hiệu vi phạm theo thẩm quyền.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi ủy, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt công tác xây dựng Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo toàn diện, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; có lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; thường xuyên sâu sát cơ sở, dành nhiều thời gian cho việc đối thoại với nông dân và doanh nghiệp trong việc xử lý các vấn đề có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Hưng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Vượng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết./.

Phạm Thị Hồng, Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số lượt xem: 7656

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn