Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mã số vùng trồng – điều kiện bắt buộc của hàng nông sản xuất khẩu

Trồng trọt
Thứ sáu, 30/07/2021, 10:26
Màu chữ Cỡ chữ
Mã số vùng trồng – điều kiện bắt buộc của hàng nông sản xuất khẩu

Mã số vùng trồng (mã số đơn vị sản xuất – Production Unit Code (PUC)) là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Mã số vùng trồng được cấp cho vùng trồng nông sản có sự kết hợp các ký tự và mã số như ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽es and basic requirements for system design and implementation.sau: Mã quốc gia; mã tỉnh, thành phố; mã quận, huyện; mã xã, phường và số thứ tự theo danh sách mã do Cục Bảo vệ thực vật phê duyệt và cấp. Mã số vùng trồng là điều kiện bắt buộc cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu, việc cấp mã số vùng trồng nhằm mục đích:

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ: Cung cấp thông tin giúp người tiêu dùng biết được sản phẩm họ đang sử dụng được sản xuất ở đâu, ai sản xuất, … Đảm bảo nông sản đưa vào quá trình lưu thông trên thị trường phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó. Tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số.

Lúa Một bụi đỏ Hồng Dân.            Nguồn https://khoahocphattrien.vn

- Kiểm soát quy trình sản xuất bằng sổ tay ghi chép, giám sát vùng trồng (trồng loại cây gì, diện tích bao nhiêu, sản lượng, tuổi cây, giai đoạn sinh trưởng, mùa vụ thu hoạch, các loại thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trên vùng trồng,  ...), kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất vùng trồng.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm tạo ra đúng yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của nhà phân phối. Tiêu chuẩn chất lượng phải được kiểm nghiệm và xác nhận ở giai đoạn trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nếu sản phẩm không đạt, nhà phân phối và nhà sản xuất, trên nền tảng của truy xuất nguồn gốc, sẽ biết lỗi xảy ra ở khâu nào để chịu trách nhiệm và điều chỉnh.

Hướng dẫn về thiết lập vùng trồng theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV, cụ thể như sau:

* Yêu cầu về diện tích vùng trồng:

- Đối với cây ăn quả: Tối thiểu 10 ha.

- Đối với rau gia vị: Tùy theo diện tích thực tế của nhà lưới/ nhà kính và yêu cầu của nước nhập khẩu.

- Cây trồng khác: Tuân theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

- Trong trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu có vùng đệm hoặc các yêu cầu khác về diện tích thì thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

* Yêu cầu về sinh vật gây hại và biện pháp quản lý:

- Quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật phải có biện pháp quản lý để đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.

- Có biện pháp quản lý cụ thể cho từng nhóm sinh vật gây hại theo hàng hóa và phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

* Yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong vùng trồng

- Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và đảm bảo không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

- Tuân thủ quy định về sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc bốn (04) đúng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thời gian cách ly để đảm bảo dư lượng không vượt ngưỡng cho phép của nước nhập khẩu.

* Có sổ tay ghi chép:

- Nhật ký canh tác ghi chép chi tiết các hoạt động tác động lên cây trồng trong 01 vụ canh tác.

- Nhật ký canh tác cần được ghi chép sau mỗi lần chăm sóc hoặc tác động lên cây trồng và trong cả quá trình sản xuất. Các thông tin bắt buộc phải ghi chép bao gồm:

+ Giai đoạn phát triển của cây trồng.

+ Sinh vật gây hại phát hiện trong quá trình điều tra.

+ Nhật ký bón phân: Ngày bón, loại phân bón, tổng lượng phân bón, phương pháp bón.

+ Nhật ký sử dụng thuốc BVTV: Ngày xử lý, tên thương mại, tên hoạt chất, lý do sử dụng, liều lượng.

+ Ghi chép thông tin liên quan đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm: Sản lượng dự kiến, sản lượng thực tế.

+ Các hoạt động khác (nếu có).

* Yêu cầu về điều kiện canh tác

Áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong trồng trọt đặc biệt chú ý vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại; đảm bảo việc thu gom bao bì thuốc BVTV và phân bón theo quy định.

Kiểm tra đánh giá vùng trồng (Quy trình cấp mã số vùng trồng) theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV được thực hiện như sau:

-  Tổ chức, cá nhân gửi tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng và các thông tin cần thiết (theo mẫu của Cục Bảo vệ thực vật) về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

-  Kiểm tra đánh giá: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đi kiểm tra thực địa (khảo sát thực địa và lấy mẫu kiểm tra thành phần sinh vật gây hại (trong trường hợp chưa xác định được sinh vật gây hại cụ thể tại thời điểm kiểm tra) để xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cơ sở cấp mã số vùng trồng.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh gửi báo cáo kiểm tra vùng trồng (đính kèm biên bản kiểm tra thực địa) về Cục Bảo vệ thực vật đề nghị cấp mã số vùng trồng nếu đạt yêu cầu của tiêu chuẩn cơ sở về cấp mã số vùng trồng hoặc hướng dẫn khắc phục những yêu cầu chưa được và tiến hành kiểm tra lại.

- Cục Bảo vệ thực vật sẽ rà soát, cấp mã số vùng trồng đạt yêu cầu và gửi thông tin mã số cho nước nhập khẩu. Sau khi nước nhập khẩu phê duyệt, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và gửi mã số cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh quản lý và giám sát vùng trồng được cấp mã số.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đang xây dựng kế hoạch chương trình cấp mã số vùng trồng cho các loại nông sản chủ lực của địa phương như: Lúa, cây ăn trái, rau màu để ưu tiên làm hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng cho các mặt hàng nông sản này. Hiện nay, Việt Nam đang mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, thị trường ngày càng mở rộng thì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu trên thế giới đặt ra, vì vậy việc sản xuất theo chuỗi kiểm soát chất lượng nông sản từ khâu sản xuất đến tiêu thụ cần áp dụng đồng bộ để kiểm soát nguồn gốc thực phẩm. Tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng được Cục Bảo Vệ thực vật ban hành theo Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 5 năm 2020 còn khá mới mẻ, vì vậy tỉnh Bạc Liêu đang khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng. Việc xây dựng mã số vùng trồng không chỉ là “tấm vé thông hành” để xuất khẩu mà còn gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản phải bảo đảm an toàn thực phẩm, vì vậy cần có sự chung tay vào cuộc của Nhà nước, nhà phân phối, nhà sản xuất./.

Đoàn Thị Nhẩn

 

Số lượt xem: 5170

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn