Liên kết web
Thống kê truy cập

null Lễ Ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020

Bản tin ngành
Thứ hai, 25/05/2020, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
Lễ Ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố thuộc Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ)tổ chức Lễ Ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 13 tỉnh, thành phố và bộ phận chuyên môn phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
         Quang cảnh Lễ Ký kết giao ước thi đua năm 2020.    Ảnh: Khánh Vân
         Quang cảnh LễKý kết giao ước thi đuanăm 2020.    Ảnh: Khánh Vân
 
Tại Lễ Ký kết giao ước thi đua năm 2020 thông qua một số nội dung như: Dự thảo Quy chế hoạt động của Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long, bảng đăng ký chỉ tiêu thi đua,bảng chấm điểm thi đua, nội dung ký kết giao ước thi đua, ký kết giao ước thi đua của các thành viên trong Khối và một số nội dung khác có liên quan.Các thành viên trong Khối đã thảo luận và thống nhất giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao trong năm 2020 và các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cụ thể:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc Khối thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long quyết tâm thi đua phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng ngành đạt và vượt chỉ tiêu do Tỉnh ủy, Thành uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao.
2. Hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ theo Kế hoạch số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới”.
4. Tiếp tục thi đua thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
5. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, ...
6. Tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể: Tổ chức Đảng, Đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Bên cạnh các nội dung giao ước thi đua trong Khối, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát động thi đua sát với nhiệm vụ chính trị được giao nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời, xem trọng công tác thi đua là phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động của từng đơn vị trong Khối hăng hái thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26/NQ-TW (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; các chương trình trọng tâm, trọng điểm của Bộ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của từng đơn vị.
Tăng cường công khai, minh bạch và cung cấp thông tin về các vấn đề của ngành được xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; đồng thời, liên kết sản xuất, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị thành viên, phát triển sâu rộng các phong trào thi đua trong Khối nhằm phát hiện và tuyên dương những gương người tốt, những việc làm hay để nhân rộng trong toàn ngành.
Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn các đoàn tham quan mô hình sản xuất tại Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu; thông tin về các doanh nghiệp có nhu cầu liên kết sản xuất, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Khối, …./.
Khánh Vân

 

Số lượt xem: 429

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn