Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Thủy sản
Thứ hai, 15/03/2021, 14:57
Màu chữ Cỡ chữ
Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Thực hiện theo Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, các quy định về Quản lý giống thủy sản đã được nêu chi tiết trong 07 Điều (từ Điều 20 đến Điều 26, thuộc Mục 1, Chương III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP); các quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong 07 Điều (từ Điều 27 đến Điều 33, thuộc Mục 2, Chương III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

Kiểm tra điều kiện để cấp Giấy Chứng nhận.   Ảnh: Trần Quang Vinh

Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ); cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Trong năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã cấp tổng số 166 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trong đó, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống là 160 cơ sở; Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là 06 cơ sở).

Để được cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đúng theo các điều kiện sau đây:

- Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loài thủy sản; có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập; có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học; áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; khu sinh hoạt bảo đảm tách biệt với khu vực sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Bên cạnh đó, phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học, bao gồm các nội dung: Nước phục vụ sản xuất/ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu hủy xác động vật thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thủy sản thoát ra môi trường bên ngoài; động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

- Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại; khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm; có điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất (có phòng thử nghiệm hoặc có thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất); áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học cho từng loại sản phẩm gồm các nội dung: Nước phục vụ sản xuất, nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải); có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm.

Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là 12 tháng./.

Trần Quang Vinh

Số lượt xem: 1507

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn