Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện mô hình quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá vụ Thu Đông năm 2019

Trồng trọt
Thứ ba, 31/12/2019, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện mô hình quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá vụ Thu Đông năm 2019

 

                

                    Đại biểu và nông dân tham quan ruộng trình diễn                Ảnh: Đoàn Thị Nhẩn

 

 
Kết quả đánh giá, so sánh giữa ruộng mô hình (MH) với ruộng đối chứng (Đ) cho thấy:Mật độ rầy nâu cả ruộng MH và ruộng ĐC rất thấp do điều kiện sản xuất, điều kiện thời tiết trong vụ lúa Thu Đông tương đối thuận lợi; sâu, rầy phát sinh ít; bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá không xuất hiện ở ruộng MH và ruộng ĐC do không có rầy nâu truyền vi rút gây bệnh VL - LXL; tỷ lệ bệnh đạo ôn, cháy bìa lá và lem lép hạtruộng MH thấp hơn ruộng ĐC do ruộng MH bón phân cân đối, giúp cây lúa khỏe, tăng khả năng chống chịu bệnh.
Năng suất lúa giữa ruộng mô hình và đối chứng có sự khác biệt rõ, ruộng mô hình nhờ áp dụng các biện pháp tổng hợp sử dụng giống xác nhận, sạ thưa, bón phân cân đối cho năng suất cao hơn ruộng đối chứng 0,23 tấn/ha; chi phí thuốc trừ sâu ruộng mô hình thấp hơn ruộng đối chứng 625.000đồng/ha; chi phí sản xuất của ruộng mô hình thấp hơn ruộng đối chứng 1.118.000 đồng/ha, đồng thời ruộng mô hình có lợi nhuận cao hơn ruộng đối chứng 2.283.000đồng/ha.
Qua lớp tập huấn đã giúp nông dân thấy được hiệu quả và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật vào sản xuất tại ruộng gia đình và đạt được nhiều kết quả khả quan, nông dân rất phấn khởi và sẽ tích cực áp dụng mô hình này trong những vụ lúa tiếp theo./.
 
Đoàn Thị Nhẩn

Số lượt xem: 402

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn