Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ hai, 05/10/2020, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân, qua đó góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mói đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, …

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)”.   Nguồn:http://dangcongsan.vn  

Ngày 30/9/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTG ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu  (04/10/1920-04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam./.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn số 05-HD/BTG ĐUK

Ban Biên tập

Số lượt xem: 522

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn