Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bản tin ngành
Thứ năm, 10/06/2021, 08:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.Nguồn: Baobaclieu.vn

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo sản xuất và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu; thực hiện Kế hoạch cơ cấu  lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tạo điều kiện cho 06 công ty, doanh nghiệp thuê 890 ha đất nuôi trồng thủy sản và 04 doanh nghiệp thuê 113 ha đất sản xuất giống; 07 doanh nghiệp nhận khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, với quy mô 770,93 ha (doanh nghiệp tư nhân Lý Toản đã thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Nam Hải và đang thực hiện các bước điều chỉnh Quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Hải; Công ty Cổ phần tập đoàn IBM.Land triển khai thực hiện Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái).

Phổ biến các chính sách, thông tin thị trường để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành; tham gia góp ý kiến, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp về những quy định và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến nông, lâm, thủy sản và muối, tham gia chuỗi sản xuất với mô hình liên kết cộng đồng và thực hiện truy xuất nguồn gốc cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tham gia thực hiện các phương án hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững mối quan hệ với các đối tác đã được thiết lập, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Ngoài ra, đã quán triệt đến các đơn vị trực thuộc Sở về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm chấn chỉnh kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, theo đó từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 824 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì Tổ hỗ trợ doanh nghiệp (theo Quyết định số 291/QĐ-SNN ngày 09/6/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp, liên kết với nông dân sản xuất và bao tiêu lúa, gạo theo chuỗi; xây dựng phương án, kế hoạch, hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm; phối hợp các hợp tác xã vận động nông dân tham gia cánh đồng lớn, liên kết với các công ty; giám sát tình hình các doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vào các mô hình liên kết sản xuất; giải quyết những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp.

Theo chức năng nhiệm vụ của nhà nước giao, ngoài những nhiệm vụ kể trên ngành đã chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm (ATTP), quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đến các cơ sở  sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh ký cam kết ATTP. Tiếp nhận 17 hồ sơ tự công bố 27 sản phẩm của các cơ sở. Kiểm tra cấp lại và cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 27 cơ sở; cấp 68 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các tàu cá có chiều dài 15 m trở lên; kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 38 người. Thực hiện kết nối với Ngân hàng HD Bank hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận vay vốn phát triển sản xuất; phối hợp với các địa phương hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm, tính đến nay toàn tỉnh có 68 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (trong đó có 52 sản phẩm đạt 3 sao và 16 sản phẩm đạt 4 sao).

Xây dựng mới 12 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 3.561 ha, nâng tổng số cánh đồng lớn lên 50 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 23.146 ha; thực hiện liên kết chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản 1.781,5 ha và bao tiêu 606,76 tấn tôm của nông dân ở các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đông Hải; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với diện tích 37.357 ha, sản lượng bao tiêu 270.772 tấn, chiếm 43,89 % sản lượng lúa đã thu hoạch (616.954 tấn).

Về phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2 giai đoạn, hiện có 07 công ty và 472 hộ dân thả nuôi tôm với diện tích 1.126,26 ha, diện tích thiệt hại 1,67 ha, đã thu hoạch 421,10 ha, sản lượng 9.414 tấn, năng suất bình quân 22,36 tấn/ha; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” đang lập dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn II; tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” (Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh), Quy định tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ phát triển tôm Bạc Liêu (Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh); tuyển chọn được 09 doanh nghiệp đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh).

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật nhưng không hình sự hóa mối quan hệ và kiểm tra không quá 01 lần/năm/cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị có chức năng thanh tra của Sở đã thực hiện kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp. Đồng thời, lấy 39 mẫu vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm kiểm tra chất lượng, kết quả có 11 trường hợp vi phạm và 06 mẫu các loại vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng, đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 65,55 triệu đồng./.

 Lâm Văn Thắng

Số lượt xem: 329

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn