Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030

Lâm nghiệp
Thứ hai, 05/10/2020, 15:27
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu , lĩnh vực lâm nghiệp Bạc Liêu đạt được một số kết quả đáng kể.

Toàn tỉnh, đã trồng được 341,84 ha rừng tập trung (trong đó trồng rừng trên diện tích bãi bồi ven biển 271,8 ha, trồng rừng phòng hộ ven biển 65,34 ha và trồng rừng đặc dụng 4,7 ha); trồng 213.160 cây phân tán các loại; chăm sóc, bảo vệ 4.313,18 ha rừng (rừng phòng hộ ven biển 4.008,93 ha, rừng đặc dụng 248,88 ha và rừng sản xuất 55,37 ha); tỉa thưa và làm giàu rừng 143,19 ha. Xây dựng rừng Đước giống chuyển hóa từ rừng trồng phòng hộ ven biển Đông tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình và xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải với diện tích 20,7 ha; xây dựng rừng Mắm giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên phòng hộ ven biển Đông tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu với diện tích 10 ha để cung cấp giống cho công tác trồng rừng ngập mặn. Thực hiện 4.422 lượt tuần tra quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản, phát hiện 67 vụ vi phạm, tịch thu 659 kg sâm đất và 4,71 m3 gỗ Đước, Mắm; tổng số tiền xử phạt và phát mãi (sâm đất, gỗ đã tịch thu) 228,01 triệu đồng; tổ chức 2.784 đợt tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp gần 15.500 lượt người; thường xuyên vận động các hộ nhận khoán đất rừng cam kết bảo vệ rừng, không chặt trang đước, ứ nước làm chết cây rừng.

Xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục phục vụ công tác bảo tồn và du lịch sinh thái tại Vườn chim Bạc Liêu, với tổng kinh phí gần 02 tỷ đồng (diện tích quy hoạch 12,39 ha). Tạo điều kiện cho 07 doanh nghiệp nhận khoán quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, với diện tích 770,93 ha, hiện nay có 02 dự án đang triển khai thực hiện (Dự án khu du lịch sinh thái Nam Hải do doanh nghiệp tư nhân Lý Toản làm chủ đầu tư, đã thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Nam Hải và đang thực hiện các bước điều chỉnh Quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Hải; Công ty Cổ phần tập đoàn IBM.Land triển khai thực hiện Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái).

Trong những năm qua, rừng phòng hộ ven biển chịu tác động rất lớn của hiện tượng biến đổi khí hậu, thảm rừng ngập mặn ven biển và bờ biển Bạc Liêu đang có khuynh hướng sạt lở. Vì vậy, hàng năm đều xây dựng phương án trồng mới rừng phòng hộ ven biển (thuộc dự án GIZ, dự án SP-RCC (Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu)), trồng rừng bổ sung trên đất trống, trồng rừng thay thế, trồng rừng phía trong đê biển, ... góp phần giữ ổn định 4.313,18 ha rừng, trong đó diện tích có rừng 3.274,32 ha (rừng phòng hộ ven biển 3.001,40 ha; rừng đặc dụng 217,55 ha; rừng sản xuất 55,37 ha) và diện tích chưa có rừng 1.038,86 ha (rừng phòng hộ ven biển 1.007,53 ha (tăng 53,75 ha so với năm 2016); rừng đặc dụng 31,33 ha); diện tích rừng ngoài 3 loại rừng (mô hình tôm – rừng) 4.726 ha (trong đó diện tích có rừng 1.417,62 ha). Độ che phủ của rừng, cây phân tán và cây lâu năm 11,35% diện tích tự nhiên. Hiệu quả phòng hộ của rừng ven biển được nâng lên thông qua việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy đa dạng sinh học; chức năng sinh thái của rừng ven biển cũng được tăng cường, góp phần cải thiện sinh kế của người dân có đời sống phụ thuộc vào tài nguyên ở vùng ven biển của tỉnh. 

Định hướng đến năm 2030, phát triển diện tích lâm phần lên 7.778 ha (trong đó diện tích có rừng 5.094,43 ha); mô hình tôm rừng (ngoài 03 loại rừng) 4.726 ha (trong đó diện tích có rừng 1.417,62 ha). Nuôi dưỡng nâng cao chất lượng rừng đối với diện tích rừng sản xuất lâm - ngư kết hợp đã đến tuổi tỉa thưa, nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng phòng hộ.

Để đạt mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho người làm nghề rừng. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc giao doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh thực hiện công tác trồng rừng; tích cực vận động, khuyến khích Nhân dân trồng rừng phía trong đê biển ở những nơi có điều kiện, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng; trồng rừng phòng hộ môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng, trồng cây phân tán; phát triển ổn định diện tích trồng cây lâu năm, tích cực vận động nhân dân cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao độ che phủ, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực Vườn chim Bạc Liêu. Xây dựng Phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng, phòng hộ ven biển Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người làm nghề rừng và thực hiện di dời những hộ đang sinh sống ở khu vực ven rừng, đầu kênh ngoài đê biển và hộ dân cư trú bất hợp pháp trong lâm phần vào định cư phía trong đê biển, đồng thời có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống./.

                                                                                                            Lâm Văn Thắng

Số lượt xem: 1255

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn