Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy, hải sản giai đoạn 2017- 2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Bản tin ngành
Thứ hai, 31/08/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy, hải sản giai đoạn 2017- 2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Kết quả thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy, hải sản giai đoạn 2017- 2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện ở lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, cụ thể như sau:
 

Xây dựng được đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, khai thác hải sản trên các vùng biển xa, năm 2017 có 472 chiếc tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên thì năm 2020 có 485 chiếc (so với năm 2016 tăng 30 chiếc).
Thực hiện chuyển đổi mùa vụ, ngư trường khai thác, từ đó sản lượng khai thác thủy, hải sản hàng năm đều tăng, nếu năm 2017 đạt 111.871 tấn (trong đó tôm 13.380 tấn, cá và thủy sản khác 98.491 tấn) thì năm 2018 đạt 114.055 tấn (trong đó tôm 12.642 tấn, cá và thủy sản khác 101.413 tấn), năm 2019 đạt 114.900 tấn (trong đó tôm 12.260 tấn, cá và thủy sản khác 102.640 tấn) và năm 2020 đạt 116.000 tấn (trong đó tôm 12.000 tấn, cá và thủy sản khác 104.000 tấn; so với năm 2016 tăng 8,13%). Đa số hải sản được khai thác đều thuộc nhómcác loài hải sản có giá trị kinh tế cao, là nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm; song song theo đó, nhờ áp dụng khoa học công nghệ trong bảo quản sản phẩm (hầm bảo quản bằng vật liệu Polyurethane, lót hầm tàu bằng vật liệu inox thay cho gỗ, composite, …) đã giúp giảm tổn thất trong và sau thu hoạch khai thác thủy sản từ 23% năm 2017 xuống còn 20% năm 2020.  
Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), giúp các tàu cá tránh vi phạm chủ quyền nước khác, góp phần bảo vệ an ninh trên biển; cứu hộ, cứu nạn trên biển; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, .... Chi cục Thủy sản Bạc Liêu đã tuyên truyền, vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đến nay đã có 302 tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (trong đó có 10 tàu lắp thiết bị vệ tinh Movimar).
Toàn tỉnh hiện có 81 tổ, đội khai thác hải sản, với 408 tàu (chiếm 40,8% tổng số tàu) và 3.044 lao động; việc hình thành các tổ khai thác hải sản đã góp phần hỗ trợ nhau trong vận chuyển sản phẩm, nhiên liệu, chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong khai thác, đánh bắt thủy, hải sản.
Kế hoạch đến năm 2025, Bạc Liêu sẽ phát triển 500 chiếc tàu cá có chiều dài 15 m trở lên,tổng sản lượng thủy sản khai thác 121.000 tấn (trong đó tôm 11.000 tấn, cá và thủy sản khác 110.000 tấn); định hướng đến năm 2030 là 550 chiếc tàu cá có chiều dài 15 m trở lên,tổng sản lượng thủy sản khai thác 130.000 tấn (trong đó tôm 10.000 tấn, cá và thủy sản khác 120.000 tấn).Vì vậy, cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khai thác hải sản trong Chiến lược phát triển kinh tế biển; tuân thủ quy định quốc tế về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để khắc phục cảnh báo của EC về IUU; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, để có thể khai thác dài ngày trên biển và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Hai là, tiếp tục triển khai chương trình hiện đại hóa tàu cá phù hợp với từng loại nghề đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; thực hiện chuyển đổi đối tượng, mùa vụ, ngư trường khai thác theo hướng đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ, tập trung khai thác các loài hải sản có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt gắn với xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm khai thác, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu có sản lượng ổn định, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ bảo quản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch.
Ba là, tiến hành củng cố, thành lập thêm các tổ, đội khai thác hải sản và các hình thức liên doanh, liên kết, các mô hình dịch vụ hậu cần tiêu thụ sản phẩm trên biển phù hợp với từng nhóm nghề, từng ngư trường và từng vùng biển; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất hợp tác xã, tổ đoàn kết, mô hình liên kết giữa ngư dân với các cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ hải sản. Tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển thủy sản./.
                                                                                                Lâm Văn Thắng

Số lượt xem: 429

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn