Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 05)

Thông báo
Thứ tư, 25/05/2022, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 05)

Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã thu mẫu quan trắc nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4 (đầu nguồn), kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (cống Xìa). ­­

* Kết quả quan trắc cụ thể như sau:

- Các Chỉ tiêu nằm trong khoảng giá trị cho phép tại 08 kênh được quan trắc: Chỉ tiêu nhiệt độ (dao động từ 28,5 – 30,5 0C), độ mặn (dao động từ 5 – 21 ppt), pH (dao động từ 7,3 – 8,1), H2S (dao động từ 0 – 0,017 mg/L) theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

- Các chỉ tiêu nằm ngoài khoảng giá trị cho phép tại 08 kênh được quan trắc: Chỉ tiêu TSS (dao động từ 20,5 - 1042 mg/L) theo QCVN 08:2015/BTNMT.

- Ngoài ra, các chỉ tiêu được quan trắc còn lại như: Chỉ tiêu Oxy hòa tan có 02/08 kênh (sông Bạc Liêu và kênh Giá Rai – Phó Sinh) vượt khoảng giá trị cho phép 1,17 lần. Chỉ tiêu độ trong có 05/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh Huyện Kệ, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,11 - 4 lần. Chỉ tiêu N-NO2- có 03/08 kênh (kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,1 - 6,58 lần. Chỉ tiêu N-NH3 có 05/08 kênh (kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,92 - 6,16 lần. Chỉ tiêu COD có 05/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Huyện Kệ, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,08 - 1,43 lần.

- Mật độ vi khuẫn: Vi khuẩn Vibrio tổng số có 01/08 kênh (kênh Chùa Phật) vượt 1.000 CFU/mL 1,1 lần; Vi khuẩn Vibrio  Paraheamolyticus có 02/08 kênh (kênh Chùa Phật, kênh 04) được phát hiện với mật độ từ 10 - 20 CFU/mL.

* Một số khuyến cáo:

- Khi lấy nước từ kênh cấp vào ao để nuôi tôm, không nên lấy nước trực tiếp từ các kênh vào ao nuôi mà phải cấp nước qua ao lắng hoặc ao chứa, sau đó cấp vào ao nuôi. Các thông số của các chỉ tiêu và mật độ vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ở các kênh cao hơn giới hạn cho phép cần xử lý nước đạt các thông số trong khoảng giá trị cho phép trước khi cấp vào ao nuôi.

- Hiện nay thời tiết mưa nhiều nên các hộ nuôi cần duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,2 - 1,5 m, tăng cường quạt nước nhằm giảm chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm và giảm sốc cho tôm nuôi; kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường nước ao nuôi; kiểm tra các biểu hiện hoạt động của tôm nuôi, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vi lượng, khoáng chất, vitamin, ... vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng.

- Trong quá trình sản xuất người NTTS cần thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn để có kế hoạch ứng phó với những biến đổi thất thường của thời tiết.

- Thực hiện tốt Quy định hiện hành về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản nói riêng.

- Trong quá trình nuôi nếu phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc tôm bị chết bất thường, người dân cần chủ động liên hệ các cơ quan chuyên môn tại địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý, giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi, tuyệt đối không được xả nước, tôm của ao nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường nếu chưa qua xử lý để tránh lây lan trên diện rộng./.

VHA – Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 340

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn