Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 06)

Thông báo
Thứ hai, 14/06/2021, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 06)

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 12/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 06).

Theo đó, đã quan trắc nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (cống Xìa)./.

Nội dung chi tiết Thông báo số 12/TB-CCTS

Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 619

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn