Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 05)

Thông báo
Thứ ba, 01/06/2021, 14:27
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lần: 05)

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 11/TB-CCTS về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (Lần: 05), theo đó:

Chi cục Thủy sản đã quan trắc nước mặt của các kênh cấp: Kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu (Cầu Sập), kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04 (Cống Xìa).

1. Kết quả quan trắc

- Các Chỉ tiêu nằm trong khoảng giá trị cho phép tại 08 kênh được quan trắc: Chỉ tiêu nhiệt độ (dao động từ 30,5 – 32 0C), độ mặn (dao động từ 11 – 28 ppt), pH (dao động từ 7,6 – 8,1), chỉ tiêu H2S (dao động từ 0 – 0,019 mg/L) theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

- Ngoài ra, các chỉ tiêu được quan trắc còn lại như:

+ Chỉ tiêu Oxy hòa tan có 04/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,4 - 1,75 lần. Chỉ tiêu độ trong có 03/08 kênh (sông Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,11 - 2,5 lần.

+ Chỉ tiêu N-NO2- có 05/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 2 - 5,26 lần.

+ Chỉ tiêu N-NH3 có 05/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, Kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,04 - 7,43 lần.

+ Chỉ tiêu TSS có 07/08 kênh (kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ (Gò Cát), kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,5 - 22 lần.

+ Chỉ tiêu COD có 07/08 kênh (kênh 30/4, kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Chùa Phật, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh 04) vượt khoảng giá trị cho phép từ 1,23 - 1,94 lần.

+ Vi khuẫn: Mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số có 04/08 kênh (kênh 30/4, kênh Chùa Phật, kênh Huyện Kệ, kênh 04) vượt 1.000 CFU/mL từ 1,94 - 3,4 lần. Mật độ vi khuẩn Vibrio Paraheamolyticus có 06/08 kênh (kênh Xáng Bạc Liêu, sông Bạc Liêu, kênh Giá Rai – Phó Sinh, kênh Hộ Phòng – Chủ Chí, kênh Huyện Kệ, kênh 04) được phát hiện với mật độ từ 10 - 50 CFU/mL.

2. Một số khuyến cáo

- Khi lấy nước từ kênh cấp, không nên lấy nước trực tiếp từ các kênh vào ao nuôi mà phải cấp nước qua ao lắng hoặc ao chứa, sau đó cấp vào ao nuôi. Mật độ vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ở một số kênh cao hơn giới hạn cho phép cần diệt khuẩn và sau đó bổ sung vi sinh, xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

- Đối với những ao chuẩn bị thả giống, cần theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chọn ngày thả cho thích hợp; tránh thả giống vào những ngày mưa lớn hoặc ngay sau những ngày mưa lớn vì rất dễ gây sốc cho tôm con, giảm tỷ lệ sống.

- Các hộ nuôi tôm cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi, đảm bảo nằm trong khoảng giá trị thích hợp, đặc biệt chú ý các yếu tố pH, độ kiềm, oxy, khí độc rất dễ biến đổi khi thời tiết thay đổi.

- Các hộ đang nuôi tôm cần thường xuyên kiểm tra biểu hiện hoạt động của tôm nuôi, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vi lượng, khoáng chất, vitamin, ..., đặc biệt là vitamin C vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng, chống chịu thời tiết bất thường.

- Trong quá trình nuôi nếu phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc tôm bị chết bất thường, người dân cần chủ động liên hệ các cơ quan chuyên môn tại địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý, giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi, tuyệt đối không được xả nước, tôm của ao nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường nếu chưa qua xử lý để tránh lây lan trên diện rộng.

Nội dung chi tiết Thông báo số 11/TB-CCTS

Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 591

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn