Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 12/2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ tư, 13/01/2021, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 12/2020

Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 12 năm 2020 cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: 256 cơ sở trong đó 15 cơ sở xếp loại A và 241 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình thu mua nguyên liệu thủy sản: 40 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A và 39 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình sơ chế nguyên liệu thủy sản: 59 cơ sở, trong đó: 09 cơ sở xếp loại A và 50 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình sản xuất thủy sản khô: 27 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A và 26 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình sản xuất nước đá phục vụ muối ướp nông lâm thủy sản: 04 cơ sở đều xếp loại B.

            + Loại hình xay xát lúa gạo: 07 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A, 06 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình sản xuất cà phê: 22 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A, 21 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình sản xuất chả các loại: 37 cơ sở đều xếp loại B.

            + Loại hình sản xuất - KD, sơ chế,  chế biến, bảo quản sản phẩm chế biến từ nông sản: 63 cơ sở, trong đó: 03 cơ sở xếp loại A, 60 cơ sở xếp loại B.

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: Loại hình kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 240 cơ sở, trong đó: 70 cơ sở xếp loại A và 170 cơ sở xếp loại B.

- Lĩnh vực Thú y.

            + Loại hình kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản: 297 cơ sở, trong đó: 140 cơ sở xếp loại A và 157 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình lò giết mổ: 19 cơ sở, trong đó: 14 cơ sở xếp loại B và 05 cơ sở xếp loại C.

- Lĩnh vực thủy sản.

            + Loại hình sản xuất giống thủy sản: 188 cơ sở, trong đó: 17 cơ sở xếp loại A và 171 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình kinh doanh giống thủy sản: 112 cơ sở trong đó 01 cơ sở xếp loại A và 111 cơ sở xếp loại B.

            + Loại hình nuôi trồng thủy sản: 06 cơ sở xếp loại A, 61 cơ sở xếp loại B và 07 cơ sở xếp loại C.

- Lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn: 94 cơ sở, trong đó: 91 cơ sở xếp loại A và 03 cơ sở xếp loại B.

            * So với cuối tháng 11/2020 kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 12/2020 thay đổi như sau:

- Lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tăng từ 256 cơ sở lên 259 cơ sở, số lượng cơ sở xếp loại A tăng từ 15 cơ sở lên 16 cơ sở, loại B tăng từ 241 cơ sở lên 243 cơ sở.

            - Lĩnh vực Bảo vệ thực vật, lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Thủy sản và lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn không thay đổi kết quả.

Thông tin chi tiết

Thanh Tâm

Số lượt xem: 475

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn