Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 3 năm 2023

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Chủ nhật, 09/04/2023, 10:18
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 3 năm 2023

Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành thẩm định, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

Cơ sở sơ chế nguyên liệu thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.   Ảnh: Thanh Tâm

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản: 345 cơ sở, trong đó: 26 cơ sở xếp loại A và 319 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình thu mua nguyên liệu thủy sản: 48 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A và 47 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình sơ chế nguyên liệu thủy sản: 73 cơ sở, trong đó: 13 cơ sở xếp loại A và 60 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình sản xuất thủy sản khô: 39 cơ sở, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A và 38 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình sản xuất nước đá phục vụ muối ướp nông lâm thủy sản: 06 cơ sở đều xếp loại B.

+ Loại hình xay xát lúa gạo: 11 cơ sở, trong đó: 02 cơ sở xếp loại A, 09 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình sản xuất cà phê: 25 cơ sở đều xếp loại B.

+ Loại hình sản xuất chả các loại: 48 cơ sở, trong đó: 02 cơ sở xếp loại A, 46 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình sản xuất - kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm chế biến từ nông - thủy sản: 95 cơ sở, trong đó: 07 cơ sở xếp loại A, 88 cơ sở xếp loại B.

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: Loại hình kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 240 cơ sở, trong đó: 70 cơ sở xếp loại A và 170 cơ sở xếp loại B.

- Lĩnh vực Thú y.

+ Loại hình kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản: 297 cơ sở, trong đó: 140 cơ sở xếp loại A và 157 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình lò giết mổ: 19 cơ sở, trong đó: 14 cơ sở xếp loại B và 05 cơ sở xếp loại C.

- Lĩnh vực thủy sản.

+ Loại hình sản xuất giống thủy sản: 188 cơ sở, trong đó: 17 cơ sở xếp loại A và 171 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình kinh doanh giống thủy sản: 112 cơ sở trong đó 01 cơ sở xếp loại A và 111 cơ sở xếp loại B.

+ Loại hình nuôi trồng thủy sản: 06 cơ sở xếp loại A, 61 cơ sở xếp loại B và 07 cơ sở xếp loại C.

- Lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn: 94 cơ sở, trong đó: 91 cơ sở xếp loại A và 03 cơ sở xếp loại B./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS

Số lượt xem: 123

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn