Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2021

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ ba, 04/01/2022, 08:18
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 12 năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 21 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; mẫu nước tại cơ sở sản xuất tôm giống (09 mẫu tôm sú thương phẩm, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm và 04 mẫu nước ương tôm giống) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ

02

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Amoxicillin

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

06

Nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

08

Tôm sú thương phẩm

1

Nitroimidazoles

09

Tôm sú thương phẩm

1

Sulfonamides

10

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

11

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

12

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Amoxicillin

13

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ

14

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

15

Nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

Đông Hải

 (95/03)

16

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

17

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Trifluralin

19

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chì (Pb),

Thuỷ ngân (Hg),

Cadmium (Cd)

20

Nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

21

Nước ương tôm giống

Chloramphenical và Furazolidone

Kết quả tất cả những mẫu được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số lượt xem: 1224

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn