Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trong tháng 10 năm 2021

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ ba, 23/11/2021, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trong tháng 10 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 10 năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu thu 20 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; mẫu nước tại cơ sở sản xuất tôm giống (cụ thể: 11 mẫu tôm sú thương phẩm, 01 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số thứ tự

Tên mẫu

Số lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

02

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Florfenicol

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ormetoprim

Vĩnh Lợi-

Hòa Bình

(95/02)

06

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

07

Tôm sú thương phẩm

1

Florfenicol

08

Tôm sú thương phẩm

1

Erythromycin

09

Tôm sú thương phẩm

1

Amoxicillin

10

Tôm sú thương phẩm

1

Malachite Green, Leuco Malachite Green

11

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Tetracylines

12

Tôm thẻ chân trắng  nhỏ

1

Ivermectin, Praziquantel, Trichlorfon, Avermectin

13

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Malachite Green, Leuco Malachite Green

Đông Hải

 (95/03)

14

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

15

Tôm sú thương phẩm

1

Trimethoprim

16

Tôm thẻ chân trắng  nhỏ

1

Nitroimidazoles

17

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Azadirachtin

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Malachite Green, Leuco Malachite Green

PLG

HDN

(95/05)

19

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

20

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

Kết quả tất cả mẫu tôm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số lượt xem: 92

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn