Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2021

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ sáu, 12/11/2021, 07:57
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 9 năm 2021, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 22 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; mẫu nước tại cơ sở sản xuất tôm giống (gồm 09 mẫu tôm sú thương phẩm, 03 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm và 03 mẫu nước ương tôm giống) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Trimethoprim

02

Tôm sú thương phẩm

1

Ormetoprim

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Nitrofurans

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ivemectin, PraZiquantel, Trichlorfon, Avermectin

06

Mẩu nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

Vĩnh Lợi-

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

08

Tôm sú thương phẩm

1

Ometoprim

09

Tôm sú thương phẩm

1

Fosfomycin

10

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

11

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg), Cadmium (Cd)

12

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

13

Tôm thẻ chân trắng  nhỏ

1

Nitrofurans

14

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Nitroimidazoles

15

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Quinolones

16

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Azadirachtin

17

Mẩu nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

Đông Hải

 (95/03)

18

Tôm sú thương phẩm

1

Ivemectin,PraZiquantel,Trichlorfon,Avermectin

19

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

20

Tôm thẻ chân trắng  nhỏ

1

Nitrofurans

21

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

22

Mẩu nước ương tôm giống

1

Chloramphenical và Furazolidone

Kết quả tất cả mẫu tôm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS

Số lượt xem: 119

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn