Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 10 năm 2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ hai, 30/11/2020, 09:25
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 10 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 10 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 29 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; mẫu tôm tại cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; mẫu nước tại cơ sở sản xuất tôm giống (11 mẫu tôm sú thương phẩm, 05 mẫu tôm sú nuôi quảng canh, 03 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ, 09 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm và 01 mẫu nước ương tôm giống) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

TT

Tên và mã số vùng nuôi

Tên mẫu

Số lượng mẫu

Chỉ tiêu phân tích

01

TP.

Bạc Liêu

(95/01)

Tôm sú thương phẩm

  1

Quinolones

02

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

03

Tôm sú quảng canh

1

- Chloramphenicol

- AOZ

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

- Chloramphenicol

- Sulfonamides

05

1

Ormetoprim

06

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

07

Vĩnh Lợi

- Hòa Bình

(95/02)

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

08

1

Sulfonamides

09

1

Trimmethoprim

10

1

Erythromycin

11

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

12

  Tôm sú quảng canh

1

- Chloramphenicol

- AOZ

13

  Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Sulfonamides

14

1

Invermetin, Praziquantel,

Trichlorfon

15

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

16

Đông Hải (95/03)

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

17

1

Quinolones

18

1

Levamisol

19

1

Fenbendazole

20

Tôm sú quảng canh

1

- Chloramphenicol

- AOZ

21

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

22

1

Nitrofurans

23

1

Nitroimidazoles

24

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Sulfonamides

25

1

Trimmethoprim

26

1

Bicozamycin

27

Nước ương tôm giống

1

- Chloramphenicol

- Furazolidol

28

Giá Rai

(95/04)

Tôm sú quảng canh

1

- Chloramphenicol

- AOZ

29

PL-HDN

(95/05)

Tôm sú quảng canh

1

- Chloramphenicol

- AOZ

Tổng cộng

29

 

Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Thanh Tâm

Số lượt xem: 405

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn