Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ sáu, 06/11/2020, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 9 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 30 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản (12 mẫu tôm sú thương phẩm, 10 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 05 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ và 03 mẫu nước ương tôm giống)  gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

TT

Tên và mã số vùng nuôi

Tên mẫu

Số lượng mẫu

Chỉ tiêu phân tích

01

TP.

Bạc Liêu

(95/01)

Tôm sú thương phẩm

1

Fosfomycin

02

1

Bicozamycin

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Nitrofurans

04

1

Nitroimidazoles

05

1

Trifluralin

06

Nước ương tôm giống

1

- Chloramphenicol

- Furazolidol

07

Vĩnh Lợi

- Hòa Bình

(95/02)

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

08

1

Flophenicol

09

1

Amoxicillin

10

1

Invermetin, Praziquantel,

Trichlorfon

11

1

Trifluralin

12

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

13

1

Nitrofurans

14

 Tôm thẻ chân trắng thương  phẩm

1

Tetracylines

15

1

Fosfomycin

16

1

Amoxicillin

17

 Nước ương tôm giống

1

- Chloramphenicol

- Furazolidol

18

Đông Hải (95/03)

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

19

1

Invermetin, Praziquantel,

Trichlorfon

20

1

Trifluralin

21

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

22

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

23

1

Nitrofurans

24

1

Nitroimidazoles

25

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

26

1

Amoxicillin

27

1

Invermetin,

Praziquantel,

Trichlorfon

28

Nước ương tôm giống

1

- Chloramphenicol

- Furazolidol

29

Giá Rai

(95/04)

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

30

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

Tổng cộng

30

 

Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Huỳnh Thanh Tâm

Số lượt xem: 152

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn