Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trong tháng 6 năm 2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ hai, 24/08/2020, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trong tháng 6 năm 2020
Trong tháng 6 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 30 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi và mẫu tại cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản (gồm: 10 mẫu tôm sú thương phẩm, 05 mẫu tôm sú nhỏ, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

 

TT

Tên và mã số vùng nuôi

Tên mẫu

Số lượng mẫu

Chỉ tiêu phân tích

1

TP.

Bạc Liêu

(95/01)

 

 

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

2

1

Nitroimidazoles

3

Tôm sú thương phẩm

1

Erythromycin

4

1

Amoxicillin

5

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

6

1

Nitroimidazoles

7

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

8

1

Ormetoprim

9

VĩnhLợi -

Hòa Bình (95/02)

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

10

1

Florphenicol

11

1

Ormetoprim

12

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

13

1

Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)

14

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

15

1

Nitroimidazoles

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Tertracylines

17

 

Quinolones

18

 

Trimethoprim

19

Đông Hải

(95/03)

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

20

1

Nitrofurans

21

1

Nitroimidazoles

22

Tôm sú thương phẩm

1

Sulfonamides

23

1

Florphenicol

24

1

Azadirachtin

25

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

26

1

Nitrofurans

27

1

Nitroimidazoles

28

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

29

1

Neomycin

30

1

Erythromycin

Tổng cộng

30

 

 

Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

 

Thanh Tâm

Số lượt xem: 34

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn