Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 4 năm 2023

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ hai, 22/05/2023, 09:33
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 4 năm 2023

Trong tháng 4 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 26 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 11 mẫu tôm sú thương phẩm, 02 mẫu tôm sú nhỏ, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 02 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ, 01 mẫu tôm sú nuôi quảng canh cải tiến kết hợp và 03 mẫu nước ương tôm giống gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Tetracylines

02

Tôm sú thương phẩm

1

Malachite Green,

Leuco Malachite Green

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Tetracylines

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Sulfonamides

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Erythromycin

06

Nước ương tôm giống

1

CAP, Furazolidone

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1

Azadirachtin

08

Tôm sú thương phẩm

1

Amoxicilin

09

Tôm sú thương phẩm

1

Ivermectin, Praziquantel,

Trichlorfon, Avermectin

10

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

11

Tôm sú thương phẩm

1

Levamisol

12

Tôm sú thương phẩm

1

Fenbendazole

13

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

14

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

15

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Quinolones

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Florfenicol

17

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

19

Nước ương tôm giống

1

CAP, Furazolidone

Đông Hải

(95/03)

20

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

21

Tôm sú nhỏ

1

Nitrofurans

22

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

23

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Nitrofurans

24

Nước ương tôm giống

1

CAP, Furazolidone

PLG-HDN

95/05

25

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

26

Tôm sú nuôi quảng canh cải tiến

1

Chloramphenicol

Kết quả tất cả những mẫu tôm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số lượt xem: 18

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn