Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 3 năm 2023

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ hai, 24/04/2023, 14:58
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 3 năm 2023

Trong tháng 3 năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 19 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 12 mẫu tôm sú thương phẩm, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số lượng (kg)

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ

02

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Phát hiện Ciprofloxacin 7,15

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ormetoprim

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Fosfomycin

Vĩnh Lợi,

Hòa Bình

(95/02)

06

Tôm sú thương phẩm

1

Tetracylines

07

Tôm sú thương phẩm

1

Sulfonamides

08

Tôm sú thương phẩm

1

Phát hiện Ciprofloxacin 15,20

09

Tôm sú thương phẩm

1

Florfenicol

10

Tôm sú thương phẩm

1

Trimethoprim

11

Tôm sú thương phẩm

1

Ormetoprim

12

Tôm sú thương phẩm

1

Fosfomycin

13

Tôm sú thương phẩm

1

MalachiteGren, LeucoMalachiteGreen

14

Tôm thẻ chân trắng  thương phẩm

1

Sulfonamides

15

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

MalachiteGren, LeucoMalachiteGreen

Đông Hải

 (95/03)

16

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ

17

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Tetracylines

19

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Sulfonamides

Kết quả phân tích cho thấy:

- Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường: Không vượt giới hạn tối đa cho phép.

- Dư lượng hoá chất, kháng sinh được phép sử dụng: Phát hiện 02 mẫu nhiễm dư lượng hoá chất, kháng sinh Ciprofloxacin (01 mẫu tôm sú thương phẩm và 01 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo cho các đơn vị liên quan như: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản. Đồng thời, thành lập đoàn truy tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục./.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Số lượt xem: 117

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn