Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2022

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ hai, 07/11/2022, 10:18
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 85/CCNB-CL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 9 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 26 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 11 mẫu tôm sú thương phẩm, 10 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 05 mẩu tôm sú quãng canh gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

02

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ivermectin,Praziquantel,

Trichlorfon,Avermectin

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

MalachiteGren,

Leuco MalachiteGren

06

Tôm sú quãng canh

1

Chloramphenicol, AOZ, MG/LMG và nhóm Quinolones (Sarafloxcin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, Ofloxacin).

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

08

Tôm sú thương phẩm

1

Nitroimidazoles

09

Tôm sú thương phẩm

1

Sulfonamides

10

Tôm sú thương phẩm

1

Florfenicol

11

Tôm sú thương phẩm

1

Erythromycin

12

Tôm sú thương phẩm

1

MalachiteGren,

Leuco MalachiteGren

13

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

14

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Nitroimidazoles

15

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

17

Tôm sú quãng canh

1

Chloramphenicol, AOZ, MG/LMG và nhóm Quinolones (Sarafloxcin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, Ofloxacin).

Đông Hải

 (95/03)

18

Tôm sú thương phẩm

1

Ivermectin, Praziquantel,

Trichlorfon, Avermectin

19

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

20

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

21

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Azadirachtin

22

Tôm sú quãng canh

1

Chloramphenicol, AOZ, MG/LMG và nhóm Quinolones (Sarafloxcin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, Ofloxacin).

Giá Rai

(95/04)

23

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

24

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd)

25

Tôm sú quãng canh

Chloramphenicol, AOZ, MG/LMG và nhóm Quinolones (Sarafloxcin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, Ofloxacin).

PLG-HDN

(95/05)

26

Tôm sú quãng canh

Chloramphenicol, AOZ, MG/LMG và nhóm Quinolones (Sarafloxcin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequin, Ofloxacin).

Kết quả phát hiện 01 mẫu tôm sú quãng canh nhiễm chỉ tiêu Ciprofloxacin trong mẫu được chỉ định phân tích.

Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường trong mẫu phân tích không vượt mức giới hạn tối đa cho phép./.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Số lượt xem: 580

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn