Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 7 năm 2022

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ năm, 11/08/2022, 14:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 7 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 665/CCNB-CL ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 7 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 25 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 12 mẫu tôm sú thương phẩm, 09 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 04 mẫu nước ương tôm giống gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1

Nitroimidazoles

02

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Tetracylines

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Trimethoprim

06

Nước ương tôm gống

1

Chloramphenical

và Furazolidone

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

08

Tôm sú thương phẩm

1

Nitroimidazoles

09

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

10

Tôm sú thương phẩm

1

Ormeetoprim

11

Tôm sú thương phẩm

1

Fosfomycin

12

Tôm sú thương phẩm

1

Trifluralin

13

Tôm sú thương phẩm

1

MalachiteGreen,

Leuco MalachiteGreen

14

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

15

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Erythromycin

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

MalachiteGreen,

Leuco MalachiteGreen

17

Nước ương tôm gống

1

Chloramphenical

và Furazolidone

Đông Hải

 (95/03)

18

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

19

Tôm sú thương phẩm

1

Erythromycin

20

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ivemectin, Praziquantel,

Trichlorfon,Avermectin

21

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Trifluralin

22

Nước ương tôm gống

1

Chloramphenical

và Furazolidone

23

Nước ương tôm gống

1

Chloramphenical

và Furazolidone

Giá Rai

(95/04)

24

Tôm sú thương phẩm

1

MalachiteGreen,

Leuco MalachiteGreen

25

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

Kết quả tất cả mẫu được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS

Số lượt xem: 1157

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn