Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 6 năm 2022

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ sáu, 15/07/2022, 09:26
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 6 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 85/CCNB-CL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 26 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 07 mẫu tôm sú thương phẩm, 06 mẫu tôm sú nhỏ, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 05 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

02

Tôm sú nhỏ

1

Nitrofurans

03

Tôm sú thương phẩm

1

MalachiteGreen,

Leuco MalachiteGreen

04

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Nitroimidazoles

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

06

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Trifluralin

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

08

Tôm sú nhỏ

1

Nitrofurans

09

Tôm sú nhỏ

1

Nitroimidazoles

10

Tôm sú thương phẩm

1

Nitrofurans

11

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

12

Tôm sú thương phẩm

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ

13

Tôm sú thương phẩm

1

Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg), Cadmium Cd)

14

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

15

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Nitrofurans

16

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Nitroimidazoles

17

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Quinolones

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Ivermectin,Praziquantel,

Trichlorfon,Avermectin

19

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Trifluralin

Đông Hải

 (95/03)

20

Tôm sú nhỏ

1

Nitroimidazoles

21

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

22

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

1

Chloramphenicol

23

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Tetracylines

24

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Erythromycin

Giá Rai

(95/04)

25

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

26

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

Kết quả phát hiện 03 mẫu nhiễm dư lượng hoá chất, kháng sinh không được phép sử dụng. Trong đó 01 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm theo số mã hóa mẫu 95/0622/05 nhiễm Enrofoxacin, 01 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm theo số mã hóa mẫu 95/0622/17 nhiễm Enrofoxacin Ciprofloxacin, Ofloxacin, và 01 mẫu tôm sú thương phẩm theo số mã hóa mẫu 95/0622/21 nhiễm Enrofoxacin./.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Số lượt xem: 897

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn