Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2022

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ sáu, 24/06/2022, 09:52
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 484/CCNB-CL ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 5 năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 24 mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản. Trong đó: 05 mẫu tôm sú nhỏ, 07 mẫu tôm sú thương phẩm, 05 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ, 07 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú nhỏ

0,5 kg

Nitrofurans

02

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Sulfonamides

03

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

0,5 kg

Chloramphenicol

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

Ormetoprim

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

Ivermectin,Praziquantel,

Trichlorfon,Avermectin

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

06

Tôm sú nhỏ

 0,5 kg

Chloramphenicol

07

Tôm sú nhỏ

0,5 kg

Nitrofurans

08

Tôm sú nhỏ

0,5 kg

Nitroimidazoles

09

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Chloramphenicol

10

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Tetracylines

11

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Sulfonamides

12

Tôm sú thương phẩm

1 kg

 Ivermectin,Praziquantel,

Trichlorfon,Avermectin

13

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

0,5 kg

Chloramphenicol

14

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

0,5 kg

Nitrofurans

15

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

0,5 kg

Nitroimidazoles

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Florfenicol

17

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

Azadirachtin

18

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

MalachiteGreen,

Leuco MalachiteGreen

Đông Hải

 (95/03)

19

Tôm sú nhỏ

0,5 kg

Chloramphenicol

20

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Trifluralin

21

Tôm thẻ chân trắng nhỏ

0,5 kg

Nitrofurans

22

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

Sulfonamides

23

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1 kg

Ormetoprim

Giá Rai

(95/04)

24

Tôm sú thương phẩm

1 kg

Chloramphenicol

Kết quả tất cả những mẫu tôm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số lượt xem: 1086

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn