Liên kết web
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 3 năm 2022

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ tư, 20/04/2022, 14:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tháng 3 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi và Thông báo số 281/CCNB-CL ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

Trong tháng 3 năm 2022, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 15 mẫu tôm (07 mẫu tôm sú thương phẩm, 08 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:

Mã vùng nuôi

Số

thứ tự

Tên mẫu

Số

lượng

Chỉ tiêu phân tích

TP. Bạc Liêu

(95/01)

01

Tôm sú thương phẩm

1kg

Quinolones

02

Tôm sú thương phẩm

1kg

Ivermectin, Praziquantel,

Trichlorfon, Avermectin

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Chloramphenicol

04

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Sulfonamides

05

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Erythromycin

06

Nước ương tôm giống

1lít

Chloramphenical và Furazolidone

Vĩnh Lợi

Hòa Bình

(95/02)

07

Tôm sú thương phẩm

1kg

Nitroimidazoles

08

Tôm sú thương phẩm

1kg

Tetracylines

09

Tôm sú thương phẩm

1kg

Ormetoprim

10

Tôm sú thương phẩm

1kg

Azadirachtin

11

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Chloramphenicol

12

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Tetracylines

13

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

 MalachiteGreen,

 Leuco MalachiteGreen

14

Nước ương tôm giống

1lít

Chloramphenical và Furazolidone

Đông Hải

 (95/03)

15

Tôm sú thương phẩm

1kg

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hửu cơ

Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg), Cadmium (Cd).

16

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hửu cơ

17

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1kg

Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg), Cadmium (Cd).

18

Nước ương tôm giống

1lít

Chloramphenical và Furazolidone

Kết quả tất cả những mẫu tôm được chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số lượt xem: 1312

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn