Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 8 năm 2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Thứ tư, 16/09/2020, 07:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 8 năm 2020
Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

 

Trong tháng 8 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 27 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản (cụ thể: 11 mẫu tôm sú thương phẩm, 06 mẫu tôm sú nhỏ, 10 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau: 

 

 

TT

Tên và mã số vùng nuôi

Tên mẫu

Số lượng mẫu

Chỉ tiêu phân tích

01

TP.

Bạc Liêu

(95/01)

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

02

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

03

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Chloramphenicol

04

1

Tetracylines

05

1

Bicozamycin

06

VĩnhLợi

- Hòa Bình

(95/02)

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

07

1

Nitrofurans

08

1

Nitroimidazoles

09

Tôm sú thương phẩm

1

Tetracylines

10

1

Quinolones

11

1

Trimethoprim

12

1

Levamysol

13

1

Fenbendazole

14

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Nitroimidazoles

15

1

Erythromycin

16

1

Azadirachtin

17

ĐôngHải (95/03)

Tôm sú nhỏ

1

Chloramphenicol

18

1

Nitrofurans

19

1

Nitroimidazoles

20

Tôm sú thương phẩm

1

Quinolones

21

1

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ.

22

1

Chì (Pb), Thủy ngân(Hg), Cadmium(Cd)

23

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Neomycin

24

1

Azadirachtin

25

1

- Malachite Green,

- Leuco Malachite Green

26

Giá Rai

(95/04)

Tôm sú thương phẩm

1

Chloramphenicol

27

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

1

Nitrofurans

Tổng cộng

27

 

 

Kết quả tất cả mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.

 

Thanh Tâm

Số lượt xem: 227

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn