Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thứ ba, 05/05/2020, 10:39
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
           
 Nội dung chi tiết Kế hoạch số 44-KH/ĐUK

Số lượt xem: 3237

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn