Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới
Thứ tư, 29/10/2014, 09:34
Màu chữ Cỡ chữ
Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13 tháng 8 năm 2014 về việc Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có ban hành văn bản số 2905/UBND-KT giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc trển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

  

   Đường, điện về đến nông thôn.     Ảnh: Nguyễn Văn Luông

 

 

Theo đó, việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích; việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh và của từng địa bàn, không quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân; việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải chịu sự đồng tình của người dân; tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp; đồng thời phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, việc xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn với phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng nông thôn mới làm tăng gánh nặng, tăng nghèo cho người dân. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn, tổ chức, hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn.

 

Song song đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới; nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước,… thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải bị kiểm điểm để xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

 

Nguyễn Văn Luông

Số lượt xem: 368

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn