Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản năm 2014

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ sáu, 07/03/2014, 16:29
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản năm 2014

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định năm 2014 công tác QLCL vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, cần tạo ra sự chuyển biến rõ nét để người dân yên tâm sử dụng cũng như thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm nông lâm thủy sản.

               

                 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (ảnh minh họa)

                 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (ảnh minh họa)

 

    

Qua đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 như sau:

 

Phổ biến, tuyên truyền giáo dục về cơ chế chính sách, pháp luật

 

Tập trung vào phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới; giới thiệu mô hình điểm sản xuất nông lâm thủy sản an toàn; cách lựa chọn thực phẩm an toàn, có thể sử dụng luôn các sản phẩm tuyên truyền về ATTP mà Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, các Dự án liên quan đã tổ chức sản xuất và phổ biến đến các địa phương.

 

Các văn bản quy định, cơ chế, chính sách mới; danh mục sản phẩm tuyên truyền đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Dự án Cida – Canada triển khai trong thời gian qua.

 

Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

 

Triển khai đầy đủ, thực chất hoạt động thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại, xử lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lưu ý tập trung thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT đối với các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao về ATTP; sản phẩm có kết quả kiểm tra, giám sát ATTP phát hiện không đạt yêu cầu trong năm 2013.  Công khai kết quả kiểm tra đánh giá phân loại và thực hiện tái kiểm tra; xử lý các cơ sở đạt loại C theo quy định.

 

Tổ chức thực hiện đầy đủ các nôi dung nêu tại Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản.

 

Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

 

Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành cơ chế chính sách đặc thù, bố trí kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn để triển khai hiệu quả tại địa phương Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc” ban hành theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 và kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

Tổ chức sơ kết các mô hình điểm chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; rút kinh nghiệm, phổ biến và ưu tiên kinh phí nhân rộng các mô hình áp dụng hiệu quả.

 

Phân công và tăng cường năng lực các đơn vị làm công tác QLCL, ATTP nông lâm thủy sản:

 

Phân công kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP; tập huấn kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra ATTP.

 

Về nguồn lực thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố cần ưu tiên bổ sung biên chế và chỉ đạo các đơn vị sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí, kết hợp các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp cho địa phương: Ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Dự án quốc tế có triển khai ở địa phương để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nói trên./.

 

Thanh Quang

 

Số lượt xem: 375

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn