Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ tư, 12/02/2014, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án, cơ quan quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường, có liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả, người có trách nhiệm hoàn trả và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác quy định tại Thông tư liên tịch này.

 

Thông tư liên tịch này quy định rõ trình tự, thủ tục xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. Theo đó, nguyên tắc xác định mức hoàn trả của người thi hành công vụ được xác định tối đa không vượt quá số tiền thực tế mà Nhà nước đã chi trả cho người bị thiệt hại, cụ thể như sau:

 

1. Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý thì mức hoàn trả sẽ là: 

 

+ Không quá 1 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế nhỏ hơn 30 triệu;

 

+ Từ 1 - 2 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế từ 30 – 100 triệu;

 

+ Từ 1 - 3 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế lớn hơn 100 triệu.

 

2. Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả sẽ là:

 

+ Từ 3 - 12 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế nhỏ hơn 100 triệu;

 

+ Từ 12 - 24 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế từ 100 - 500 triệu;

 

+ Từ 24 - 36 tháng lương nếu mức bồi thường thực tế lớn hơn 500 triệu.

 

3. Lương được tính hoàn trả:  bao gồm lương và các loại phụ cấp khác (nếu có) tại thời điểm được xác định trong quyết định hoàn trả.

 

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn quy định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong một số trường hợp cụ thể như: Người có trách nhiệm hoàn trả đã nghĩ hưu; người có trách nhiệm hoàn trả đã chuyển sang cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước; người có trách nhiệm hoàn trả không còn làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc đã chết.

                                                                                        

 Thanh Tòng

Số lượt xem: 257

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn