Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

Bản tin ngành
Thứ ba, 14/02/2023, 09:38
Màu chữ Cỡ chữ
Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

Ngày 08/02/2023, Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thực hiện hoạt động giám sát năm 2022 tại Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện hoạt động giám sát.   Ảnh: Kim Thêu

Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát việc thực hiện: Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác cơ quan; kinh phí hoạt động, chấp hành các chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản công; nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; chế độ chính sách của Sở đối với công chức và người lao động trong Khối Văn phòng Sở, gồm các nội dung: Công khai cho công chức và người lao động biết chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Khối Văn phòng Sở; việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản công được áp dụng đúng theo quy định của của pháp luật; định mức chi tiêu trong hoạt động quản lý tại cơ quan được thực hiện tốt theo quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động của Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua giám sát việc thực hiện, chưa phát hiện vi phạm trong hoạt động quản lý tài chính; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 được thực hiện tốt./.

 Kim Thêu

Số lượt xem: 101

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn