Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hiệu quả của một số nghề khai thác thủy sản tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu

Thủy sản
Thứ ba, 02/02/2021, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Hiệu quả của một số nghề khai thác thủy sản tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu

Toàn tỉnh Bạc Liêu có tổng số phương tiện khai thác thủy sản đã đăng ký là 1.148 chiếc (tổng công suất 217.392 CVcông suất bình quân 189,364 CV/chiếc), trong đó: Tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên (tàu khai thác xa bờ) là 485 chiếc (tổng công suất 179.083 CV.), tổng số lao động là 6.787 người, tổng sản lượng khai thác thủy sản trong năm đạt 115.469 tấn (trong đó: Tôm 12.002 tấn,  cá và thủy sản khác 103.467 tấn), đạt 99,54% KH, tăng 0,50%CK. Trong năm 2020, hiệu quả của một số nghề khai thác thủy sản tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau:

Nghề lưới kéo đôi (công suất > 250 CV, có 80 chiếc), doanh thu 2,8 - 4,2 tỷ đồng/năm (trung bình 07 chuyến biển/năm), lãi 350 - 700 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 30%), hòa vốn khoảng 35%, số còn lại lỗ vốn. So với năm 2019, doanh thu tăng 55,5 %, lợi nhuận của nghề tăng 11,1 % và tàu khai thác có lãi giảm 10%.

Nghề lưới kéo đơn (công suất > 90 CV, 100 chiếc), doanh thu 0,5 - 1,2  tỷ đồng/năm (trung bình 05 chuyến biển/năm), lãi 150 - 250 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 20%), hòa vốn khoảng 40%, số còn lại lỗ vốn do thiếu vốn nâng cấp, cải hoán tàu thuyền, ngư lưới cụ. So với năm 2019, doanh thu giảm 55,5 % và lợi nhuận của nghề giảm 28,6%.

Nghề lưới rê (công suất > 90 CV, có 248 chiếc), doanh thu 1,2 - 3,6 tỷ đồng/năm (trung bình 4 chuyến biển/năm), lãi 160 - 600 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 40%), hòa vốn khoảng 30%, số còn lại lỗ vốn.  So với năm 2019, doanh thu giảm 14,3 %, lợi nhuận của nghề giảm 20% và tàu khai thác có lãi giảm 10 %.

Nghề lưới rê (công suất  < 90 CV, có 418 chiếc) doanh thu 260 - 800 triệu đồng/năm (trung bình 24 chuyến biển/năm), lãi 90 - 380 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 30%), hòa vốn (chiếm khoảng 40%), số còn lại lỗ vốn và một số tàu tạm ngưng hoạt động. So với năm 2019, doanh thu giảm 14,9 % , lợi nhuận của nghề giảm 25% và tàu khai thác có lãi giảm 20% .

Nghề câu mực vàng (công suất >90 CV, có 28 chiếc), doanh thu 1,0 - 1,4 tỷ đồng/năm (trung bình 7 chuyến biển/năm), lãi từ 350 - 500 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 30%), số còn lại từ hòa đến lỗ vốn. So với năm 2019, doanh thu giảm 37,5% , lợi nhuận của nghề giảm 12,5% và tàu khai thác có lãi giảm 20%./.

 

Trần Lý Hoàng Phương

Số lượt xem: 913

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn