Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản và Diêm nghiệp Huy Điền tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2022 – 2027

Diêm nghiệp
Thứ ba, 03/01/2023, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản và Diêm nghiệp Huy Điền tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản và Diêm nghiệp Huy Điền tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, Uỷ ban nhân dân xã Điền Hải, đại diện các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Đông Hải và 28 thành viên HTX (chiếm 84% số lượng thành viên) được triệu tập tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.   Ảnh: Văn Nguyền

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị HTX báo cáo tổng kết tình hình tổ chức hoạt động của HTX nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo đó tổng doanh thu của HTX đạt 4,739 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,979 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân hằng năm đạt 398,85 triệu đồng, chia lãi bình quân cho thành viên HTX là 11,6 triệu đồng/người/năm. Hợp tác xã hoạt động trong 02 lĩnh vực chính là sản xuất muối và nuôi Artemia. Trong 05 năm qua, doanh thu từ sản xuất muối đạt 1,955 tỷ đồng, lợi nhuận là 1,111 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân hằng năm là 222,3 triệu đồng; doanh thu từ nuôi Artemia là 2,784 tỷ đồng, lợi nhuận là 867,44 triệu đồng, lợi nhuận bình quân hàng năm là 173,4 triệu đồng.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027; báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027; báo cáo tình hình tài chính, tài sản HTX.

Đại hội đã thông qua Điều lệ; phương án sản xuất, kinh doanh; quy chế hoạt động của HTX; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát HTX; quy chế quản lý tài chính HTX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị HTX và Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông Nguyễn Hoàng Quốc, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Văn Nguyền

Số lượt xem: 446

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn