Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình – Điểm sáng trong mô hình kinh tế hợp tác thích ứng với dịch bệnh Covid-19

Nông thôn mới
Thứ sáu, 03/06/2022, 16:16
Màu chữ Cỡ chữ
Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình – Điểm sáng trong mô hình kinh tế hợp tác thích ứng với dịch bệnh Covid-19

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân có 76 thành viên với diện tích đất sản xuất là 1.000 ha, vốn điều lệ là 62.250.000 triệu đồng; ngành nghề hoạt động của HTX là cung ứng giống vật nuôi, phân bón, chế phẩm sinh học, sản xuất nuôi trồng thủy sản, bao tiêu sản phẩm (lúa và tôm), chế biến khô, nấm, chả cá, …

Thu hoạch Tôm càng xanh.    Ảnh: Thu Dung

Hội đồng quản trị cùng các thành viên HTX nông nghiệp tổng hợp Ba Đình đã thực hiện dịch vụ cung ứng hơn 2 triệu con tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ chân trắng giống phục vụ cho thành viên thả nuôi, tổ chức thu mua và tiêu thụ hơn 10 tấn tôm cành xanh thương phẩm của thành viên HTX, với giá cao hơn thị trường 5.000 – 10.000 đồng/kg. Tuy kết quả mang lại cho thành viên chưa nhiều nhưng cũng khẳng định rằng HTX đã giúp cho thành viên HTX và nông dân trong vùng đảm bảo được nguồn con giống, tiêu thụ phần nào sản phẩm đầu ra của sản xuất ,…

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX có cách làm đổi mới trong thời gian dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhờ cách làm nhạy bén, linh hoạt đã góp phần giúp thành viên HTX tiêu thụ sản phẩm nông sản không gặp nhiều khó khăn.

Từ những bài học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các kênh thị trường (qua thương lái) bị đứt gãy, hàng hóa nông sản không những khó tiêu thụ mà giá bán bị giảm mạnh, trong khi đó các tổ chức, cá nhân có hợp đồng, liên kết với doanh nghiệp vẫn phát triển ổn định. Mặt khác, với xu thế thị trường, người tiêu dùng ngày càng yêu cầu khắc khe hơn với nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã hỗ 02 HTX nông nghiệp (HTX dịch vụ nông nghiệp Quyết Tiến và HTX nông nghiệp tổng hợp Ba Đình) xây dựng  mô hình HTX phát triển bền vững gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp trong điều kiện thích ứng dịch bệnh Covid-19 đã từng bước chuyển biến nhận thức sâu hơn về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải sản xuất tập trung, phải hợp đồng các khâu từ đầu vào sản xuất, đầu ra của sản phẩm theo quy trình sản xuất chung. Bước đầu, mang lại hiệu quả rất tích cực trong công tác hỗ trợ xây dựng mô hình HTX phát triển bền vững gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để hoàn chỉnh quy trình hỗ trợ, đảm bảo hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp của 02 HTX có đầu ra ổn định và bền vững thì công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh bằng công nghệ số, công nghệ thông tin là cần thiết, Chi cục phát triển nông thôn sẽ tiếp tục hỗ trợ triển khai giai đoạn 2 để hoàn chỉnh mô hình HTX phát triển bền vững gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp trong điều kiện thích ứng dịch bệnh Covid-19 và HTX ứng dụng công nghệ cao.

Tại Đại hội thường niên 2022, mục tiêu đặt ra trong năm nay là kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý, điều hành đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; thực hiện công tác tuyên truyền vận động kết nạp thành viên mới 100 thành viên; phấn đấu cung ứng 100% sản phẩm đầu vào như con giống và vật tư các loại phục vụ sản xuất; phấn đấu tạo đầu ra cho 100% sản phẩm xã viên làm ra; xây dựng từ 01 đến 02 chuỗi liên kết sản xuất; xây dựng thương hiệu sản phẩm tôm càng xanh, tôm sú và lúa theo quy trình sạch, tiến đến sản xuất hữu cơ./.

Ngân Châu

Số lượt xem: 1514

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn