Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hội thảo khởi động xây dựng văn kiện dự án "Tăng cường tính bền vững tầng chứa nước xuyên biên giới Campuchia - đồng bằng sông Cửu Long"

Tin hội thảo
Thứ sáu, 16/10/2020, 10:24
Màu chữ Cỡ chữ
Hội thảo khởi động xây dựng văn kiện dự án "Tăng cường tính bền vững tầng chứa nước xuyên biên giới Campuchia - đồng bằng sông Cửu Long"

Tham dự Hội thảo là đại biểu đến từ các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long; các Viện, Trường Đại học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh Hội nghị.   Ảnh: Minh Pháp

Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nguồn nước ngầm có tác động rất lớn tới sinh kế và phát triển kinh tế - xã hội. Nước ngầm có vai trò quan trọng trong sản xuất lúa gạo và đóng góp to lớn cho GDP của Việt Nam. Ở khu vực hạ lưu sông Mekong, Việt Nam và Campuchia cùng có chung hệ thống nước ngầm chính: Tầng nước ngầm Campuchia – đồng bằng sông Mekong. Hệ thống nước ngầm xuyên biên giới này nối hai hệ sinh thái có vai trò quan trọng đối với môi trường toàn cầu cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đề xuất dự án "Tăng cường tính bền vững tầng chứa nước xuyên biên giới Campuchia - đồng bằng sông Cửu Long", đề xuất dự án đã được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đồng ý tài trợ.

Dự án góp phần tăng cường tính bền vững về môi trường và an ninh nguồn nước ở hạ lưu sông Mekong bằng cách, lần đầu tiên, tập trung cải thiện quản trị và sử dụng bền vững tầng chứa nước xuyên biên giới Châu thổ sông Mekong; xây dựng sự đồng thuận giữa Việt Nam và Campuchia về các vấn đề xuyên biên giới và quốc gia ảnh hưởng đến tầng chứa nước; kiểm tra, thử nghiệm các chiến lược để cải thiện việc bổ cập cho nước ngầm, giảm khai thác và giảm đánh đổi hệ sinh thái/sinh kế; đạt được thoả thuận chung về hợp tác tăng cường việc quản lý tầng chứa nước xuyên biên giới; thực hiện các cải cách chính sách, pháp luật, thể chế và đầu tư để bảo vệ và sử dụng công bằng tầng chứa nước chung và các hệ sinh thái phụ thuộc; thực hiện các cơ chế dự án để giám sát, cải thiện tham vấn các bên liên quan, lồng ghép giới, truyền thông, phổ biến, điều phối và giám sát tiến độ nâng cao tính bền vững lâu dài của các thành quả đã đạt được./.

Kim Thêu

Số lượt xem: 455

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn