Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp

Bản tin ngành
Thứ hai, 25/10/2021, 14:34
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Các Sở Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và 08 Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại tỉnh Bạc Liêu.    Nguồn: baclieu.gov.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương phải thực sự quan tâm đến sự phát triển của hợp tác xã, coi đó là một phần không thể tách rời của kinh tế nông thôn; việc đầu tư cho nông nghiệp sẽ không thành công nếu không có hợp tác xã. Có thể hợp tác xã không mang lại nhiều về tăng trưởng cho địa phương và ngân sách nhà nước, nhất là hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp nhưng hợp tác xã là nền tảng cho sự liên kết, hợp tác, chia sẻ trong chuỗi ngành hàng; hợp tác xã chính là nơi để huy động sức mạnh cộng đồng nông dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để tạo ra một sức mạnh đa chiều hơn, bền vững hơn, bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường ở nông thôn, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại ngành nông nghiệp, …

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, cả nước có khoảng 18.327 hợp tác xã nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, mà chất lượng và hiệu hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp cũng đã được cải thiện. Tỷ lệ các hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá, tốt đã tăng từ 10% (năm 2013) lên trên 60% (năm 2020). Cả nước có khoảng 3,23 triệu thành viên hợp tác xã nông nghiệp, giảm khoảng 1,87 triệu thành viên so với năm 2013. Số lượng thành viên giảm do các hợp tác xã giải thể đa số là các hợp tác xã kiểu cũ, đông thành viên, trong khi các hợp tác xã mới thành lập quy mô thành viên ít.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã còn thể hiện qua việc có 2.297 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã; có 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất. Đặc biệt đã có trên 4.339 hợp tác xã nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản (chiếm  24,5% tổng số hợp tác xã nông nghiệp, tỷ lệ này trước năm 2015 chỉ từ 5-7%).

Bên cạnh kết quả đạt được, số lượng hợp tác xã hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững; quy mô thành viên và doanh thu của các hợp tác xã nông nghiệp còn nhỏ bé; các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các hợp tác xã có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên hợp tác xã và nông dân cũng chưa nhiều, mới đạt 24% tổng số hợp tác xã; biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng phức tạp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, … Tại Hội nghị, các địa phương và hợp tác xã đã tham luận những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13 và Luật HTX năm 2012; đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam định hướng nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong thời gian tới, hợp tác xã và thành viên của hợp tác xã nông nghiệp là trung tâm để hỗ trợ chính sách và huy động nguồn lực cộng đồng để hợp tác xã tổ chức lại sản xuất trong điều kiện mới; tạo cơ chế để hợp tác xã phát huy nội lực, tạo ra nguồn vốn từ nội lực, vốn liên doanh liên kết; hợp tác xã cần thu hút được nhiều thành viên và đảm bảo các dịch vụ cho thành viên thì hoạt động mới hiệu quả; tổ chức mô hình đa dịch vụ, hợp tác xã không chỉ sản xuất nông nghiệp như trồng rau, chăn nuôi, … mà hợp tác xã nông nghiệp phải cung ứng theo chuỗi giá trị - cần đa dịch vụ, đa mục tiêu thì mới đảm bảo thu nhập cho các thành viên. Đồng thời, định hướng đa chức năng cho hợp tác xã trong kinh tế thị trường, theo đó, hợp tác xã cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến thức thị trường, quản trị hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, .../.

Ngân Châu

Số lượt xem: 2412

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn