Liên kết web
Thống kê truy cập

null Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nông thôn mới
Thứ sáu, 16/10/2020, 10:21
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Thành Trung trao giấy chứng nhận OCOP cho các chủ thể

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và tăng giá trị, là giải pháp vừa là nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, với sự kiến tạo và hỗ trợ của nhà nước.

Kết quả đạt được qua hai năm thực hiện chương trình, 3 lần đánh giá, phân hạng sản phẩm, đến nay tỉnh Bạc Liêu có 52 sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận là sản phẩm OCOP (đạt 152,94% so với kế hoạch), trong đó, có 15 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 37 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT, đến nay Chương trình OCOP đã lan tỏa rộng khắp các địa phương, góp phần tích cực trong việc tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản phẩm, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình OCOP vẫn còn những hạn chế nhất định như: Kết quả đạt được từ việc thực hiện chương trình chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số địa phương chưa tâm huyết, đôi lúc thiếu sự quan tâm trong việc thực hiện chương trình, ... Đây cũng là những vấn đề mà các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận để Chương trình OCOP của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Thành Trung cho rằng Bạc Liêu là một tỉnh đi sau các tỉnh, thành phố về thực hiện Chương trình OCOP, song qua một thời gian ngắn tập trung tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện, tỉnh đã có 52 sản phẩm OCOP, đây là vấn đề đáng mừng, đáng biểu dương. Để làm tốt hơn Chương trình OCOP trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân và tổ chức thực hiện chương trình; sớm củng cố ổn định tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm; làm tốt công tác hỗ trợ các chủ thể tham gia các Hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, nâng tầm thương hiệu; hỗ trợ các đơn vị xây dựng sản phẩm OCOP mang tính đặc thù riêng biệt của tỉnh, nhất là những sản phẩm đủ lớn, có đủ khả năng vươn ra tầm thế giới,…

Nhân dịp Hội nghị, 03 tập thể và 05 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh./.

Ngân Châu

Số lượt xem: 3373

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn