Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 16/03/2023, 16:42
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023

Trong 02 ngày, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Khối) đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023 cho gần 400 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối và Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Quang cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai, truyền đạt 09 chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát, cụ thể: Chuyên đề 1 “Những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sat của Đảng; tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp”, chuyên đề 2 “Công tác kiểm tra, giám sat của các cấp ủy, chi bộ”; chuyên đề 3 “Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”; chuyên đề 4 “Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”; chuyên đề 5 “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; chuyên đề 6 “Giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên”; chuyên đề 7 “Kỷ luật Đảng; việc thi hành kỷ luật trong Đảng”; chuyên đề 8 “Kiểm tra tài chính đảng”; chuyên đề 9 “Lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin và cung cấp những nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, những vấn đề cơ bản cần nắm vững trong chỉ đạo, tiến hành công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng cho các đồng chí làm công tác kiểm tra của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, từ đó giúp các học viên vận dụng có hiệu quả và xử lý tốt các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thông qua Hội nghị còn hướng dẫn cho các đại biểu biết và hiểu sâu hơn về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của việc lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trước đó ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thay thế Quyết định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quyết định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.

 Vân Anh

Số lượt xem: 313

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn