Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh

Tin tức|Bản tin ngành
Thứ tư, 06/04/2022, 10:21
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh

Thực hiện nội dung Công văn số 983-CV/ĐUK ngày 21/3/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc mời dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh. Ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, Thủ trưởng các Phòng và đơn vị trực thuộc Sở tham gia Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dụng sau:

- Kết luận số 13-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo số 515-BC/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

Sau Hội nghị, nhiều bài viết thu hoạch của các đại biểu rất có giá trị, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Sở và cho tỉnh từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh đạt hiệu quả./.

 

Khánh Vân

Số lượt xem: 329

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn